Bulut Sunucuların Güvenliği: Verilerinizi Nasıl Koruyabilirsiniz?

  • Alara Türkü
  • 11 May 2023
Bulut Sunucuların Güvenliği: Verilerinizi Nasıl Koruyabilirsiniz?

Bulut sunucuların güvenliği, bulutta çalışan sistemleri korumak için geliştirilmiş siber güvenlik disiplinidir. Bu güvenlik disiplini; çevrimiçi altyapılarda, uygulamalar ve platformlarda verileri gizli ve güvende tutmayı sağlar. Sunucuların güvenliğini sağlamak, bulut sağlayıcılar ve işletme olup olmadığına bakılmaksızın, sistemleri kullananların çabalarına bağlıdır.

PC_Blog_BulutSunucularınGeleceği.jpg

Bulut sağlayıcılar, kesintisiz internet bağlantıları aracılığı ile sunucularında çeşitli hizmetler barındırır. Veri güvenliğinin sağlanması müşteriler için oldukça önemlidir. Müşterilerin verilerinin güvenli bir şekilde saklanması için bulut güvenliği yöntemlerinden faydalanılması gerekir. Ancak, bulut güvenliği kısmen de olsa kullanıcılara da bağlıdır. Sağlıklı bir bulut güvenliği çözümü açısından kullanıcının da güvenlik önlemleri alması gerekir.

Bulut Güvenliği Hangi Kategorilerden Oluşur?

Bulut güvenliği; bulut bilişim ortamlarını, uygulamaları ve verileri koruyan yeni nesil uygulamalardır. Bulut sunucuların güvenliğinde bazı kategoriler vardır. Bulut güvenliği kategorileri şu şekilde sıralanabilir:

•	Veri güvenliğinin sağlanması,
•	Kimlik ve erişim yönetiminin sağlanması,
•	Tehditleri engelleme, tespit etme ve azaltmak için yönetim süreçleri,
•	Veri saklama ve yasal uyumluluk.

Bulut güvenliği, geçmişteki BT güvenliğini anımsatsa da farklı bir yaklaşımdır. Bulut sunucu sağlayıcılar, genel olarak güvenlik açıklarına karşı arka uç geliştirir. Bulut sunucular; verileri, fiziksel ağları, veri depolarını, veri sunucularını, işletim sistemlerini, aracı yazılımlarını korumak için tasarlanmıştır.

Bulut Güvenliğinin Önemi Nedir?

İşletmeler dijital dönüşüm süreçlerini hızlandırırken, operasyonları agresif bir şekilde yeniden düzenler. İş modellerinde bulut sistemlerini benimser. Bu benimseme süreci, siber suçluların dolandırıcılık yapması için yeni fırsatlar da yaratabilir. İşletmeler operasyonlarını dijital olarak dönüştürmek için hızla ilerledikçe, etkili güvenlik kontrolleri genellikle daha sonraya kalır.

İşletmeler genellikle iyi uygulamalardan kaçınır ve riski tespit etmeyi ve yönetmeyi imkansız değilse de zor hale getirebilir. Şirketler sürekli değişime uyum sağlar. Bulut sunucuya aşamalı olarak geçtikçe farklı bakış açıları ve stratejiler gelişir. Bulut sunucuya geçişi bir güvenlik olarak gören işletmeler, bu sistemleri kendini geliştirme fırsatı olarak da değerlendirir. Bulut hizmetlerinin kullanımını etkinleştirdikten sonra veri güvenliğini de sağlamış olurlar.

Bulut Sunucu Güvenliğinin Avantajları Nelerdir?

Bulut güvenliği işletme verilerinin saklanmasında oldukça önemli bir yere sahiptir. Siber güvenlik önlemleri sayesinde olası saldırı riskleri ortadan kaldırılır. Bulut sunucu güvenliğinin avantajlarını şu şekilde sıralayabiliriz.

Merkezi Güvenlik: Bulut sunucular, verileri merkezileştirir. Bulut güvenliği de korumayı merkezi hale getirir. Bulut sunucular; BT ya da BYOD ile çalışırken yönetilmesi zor olabilecek çok sayıda cihaz ve uç noktaya da sahiptir. Bu varlıkları merkezi güvenlik yöntemleri ile yönetmek trafik analizini ve filtrelemeyi geliştirmeye yarar. Ağ olaylarının izlenmesini kolaylaştıran merkezi güvenlik, ve daha az yazılım ve politika güncellemesi yapar. Olağanüstü durumlar için kurtarma planları, tek bir yerden yönetildiğinde uygulaması kolaylaşır.

Azalan Maliyetler: Bulut sunucu güvenliğinin en önemli avantajlarından biri de özel donanıma yatırım yapma ihtiyacını ortadan kaldırmasıdır. Böylece harcamaları ve idari genel giderlerin de azalmasını sağlar. BT ekipleri güvenlik sorunları ile mücadele etmesi gerektiğinde, bulut güvenliği insan müdahalesi ya da çok az müdahale ile tüm gün koruma sağlayan proaktif güvenlik önlemleri sunar.

Azaltılan Yönetim: Etkin bir bulut hizmeti sağlayıcısı ya da bulut güvenlik platformu seçtiğiniz zaman, manuel güvenlik yapılandırmalarına ve sürekli yaptığınız güvenlik güncellemelerine ihtiyaç duymazsınız. Ancak, bunların buluta taşınması durumunda tüm güvenlik yönetimi tek bir yerde gerçekleşmiş olur. Sizin adınıza yönetilen güvenlik en önemli avantajlardan biridir.

Güvenirlik: Bulut sunucular, üst düzey güvenilirlik sunar. Doğru bulut güvenlik önlemlerini uygulandığınızda, istediğiniz her yerden bulut içindeki verilere ve uygulamalara güvenle erişebilirsiniz. Bulut sunucuların güvenilir uygulamalar ile yönetilmesi gerekir.

Bulut İçi Veri Güvenliği: Tüm iş süreçlerinizi buluta taşımaya başladığınızda bulut veri güvenliği giderek daha önemli hale gelir. Bulut sunucudan en iyi şekilde yararlanmak ve kesintisiz erişim sağlamak, veri ihlalleri gibi tehditlerden korunmak için işletmeniz için doğru bulut güvenlik çözümünü değerlendirmelisiniz.

Bulut sunucu güvenliği; bulut uygulamalarını ve bulut verilerini koruyan, güvenliği ihlal edilmiş hesapları önleyen eksiksiz bir bulut güvenlik çözümü sunmalıdır. İşletmenize ait verileri korumak için en doğru bulut sunucu güvenlik önemlerine sahip olmalısınız. Ancak, bulut sistem güvenlik yazılımlarının kullanıcı zafiyetlerini kapatmayacağı da unutmamalısınız.

PlusClouds bulut sunucularının güvenliği için neler yapar?

Bulut sunucu güvenliğini sağlamak, geleneksel fiziksel sunucularla aynı güvenlik gereksinimlerini karşılar, ancak ekstra zorluklar da sunar. Bu nedenle, bulut sunucularının güvenliğini sağlamak için birçok adım atılmalıdır. PlusClouds mühendisleri 7/24 sistemleri monitör ederek sürekli takipte ve olası saldırılara karşı geliştirilmiş yapay zeka ve yazılım altyapısıyla sistemleri korumaktadır.

Size yardımcı olmamı
ister misiniz ?