ŞART VE KOŞULLAR

GİRİŞ

Bu kullanım koşulları (“Şart ve Koşullar”) merkezi Maslak Mah. Dereboyu 2 Cad. Nurol Plaza No 21/A Sarıyer İstanbul adresinde bulunan Şef Bilişim Hizmetleri Anonim Şirketi (“PlusClouds”) ile PlusClouds hizmetlerini kullanan kullanıcı (“Kullanıcı”) arasındaki hizmet ilişkisini ifade etmekte olup PlusClouds tarafından sağlanan hizmetlere ilişkin şart ve koşulları düzenler. Şart ve Koşulları kabul ediyorum butonunu tıkladığınızda ve işaretlediğinizde tüm hükümleri kabul etmiş sayılırsınız. Bu Şartlar ve Koşullara ek olarak ek bir taahhüt veya şart ve koşul kabul etmeniz durumunda her iki metin birlikte yorumlanacaktır.

1. Kabul

1. Onaylama linkini tıkladığınızda veya hizmetleri kullanmaya başladığınızda bu Şart ve Koşullar yürürlüğe girer. Bir Şirket veya Kuruluş adına Şart ve Koşulları kabul ediyorsanız o şirket i) Şirket adına şirketi bağlamaya tam yetkiniz olduğunu, ii) Bu Şart ve Koşulları okuduğunuzu ve anladığınızı ve iii) Şirket adına hareket ettiğinizi kabul ve beyan edersiniz. Bu Şart ve Koşulları kabul etmemeniz halinde hizmetten faydalanamayacağınızı da kabul edersiniz. 2. Bu Şart ve Koşullar’ın bir parçası olarak çeşitli kişisel veriler tutmaktayız ve gizlilik bildirimine https://plusclouds.com.tr/gizlilik adresinden ulaşabilirsiniz. Kullanıcı işbu Sözleşme’yi akdederek ve veya ilgili hizmeti alarak https://plusclouds.com.tr/gizlilik adresinde bulunan güncel PlusClouds Kişisel Veri Politikası’nı okuduğunu, anladığını ve bilgi sahibi olduğunu kabul ve beyan eder. Bu surette ilgili PlusClouds Kişisel Veri Politikası’nda belirtildiği şekilde ilgili verilerin 3. Şirketlere ve şahıslara KVVK, TTK vs. mevzuata uygun olarak aktarılabileceğine onay verir.' 3. Bu Şart ve Koşullar Gizlilik Bildirimi ve Uygun Kullanım Koşulları zaman zaman değişikliğe uğrayabilecek olup PlusClouds gerekli bilgilendirmeyi yapacaktır.

2. Servisler

1. Şart ve Koşullar’ın konusu Kullanıcı’nın PlusClouds tarafından sağlanan hizmetleri teklif ve ücretlendirme karşılığı kullanım şart ve koşullarını düzenlemektir. Müşteri’nin 7/24 erişebileceği Sanal Veri Merkezi arayüzünden, Yüklenici tarafından tanımlanmış kaynaklarla (İşlemci, Ram, Disk) sanal sunucularını oluşturulması, mevcut sunuculara ait kaynakları değiştirmesi, sunucuların açılması, kapatılması, çoğaltılması, izlenmesi ve üzerinde operasyonel değişiklik yapılması gibi işlemler Müşteri sorumluluğundadır. 2. PlusClouds tarafından Kullanıcı’ya sağlanan ve/veya Kullanıcı münhasır olmayan, devredilemez ve süreli kullanma yetkisi sahibi olmaktadır. Kullanma PlusClouds’un hizmet teklifi kapsamında sağlamayı sunduğu hizmetlerin indirilerek veya Site üzerinden kullanılmasını ifade eder. Bu hizmetler kullanılırken aşağıda yer alan hizmetlerden de faydalanılmaktadır:

- 7/24 izleme Sistemi PlusClouds tarafından 7/24 İzleme Sistemi ile sunuculardan bellek, işlemci, sabit disk, ağ, çalışan apache thread sayısı gibi bilgilere ulaşılabilmektedir. Bu bilgiler sadece denetleme ve problem oluştuğunda sistem yöneticileri ve Kullanıcı’nın kendisine bildirilmek suretiyle kullanılmaktadır. Bu bilgiler ayrıca üçüncü kişilere açılmayacak ve istatistiksel sebepler için kullanılmayacaktır. Bu sistem üzerinde kullanıcı değişiklik yaptığı veya sistemi sunucu tarafından kapattığı takdirde uyarı ve bilgi alamaması tamamen kullanıcının sorumluluğundadır. 7/24 izleme uygulaması üzerinde yapılan değişiklikler sebebiyle sistem yöneticisi müdahalesi gerekirse, bu müdahale PlusClouds tarafından ek ücret karşılığında yapılır. Ayrıca paket içinde dahil olarak satın alınan bu sistem, Kullanıcı talebi yoluyla kapatılsa dahi yazılı bir şekilde PlusClouds’a bildirilmediği sürece, PlusClouds tarafından belirlenecek şekilde ek ücret tahsil edilmektedir.

- Yedekleme Sistemi İşbu Şart ve Koşullar kapsamında hizmet Kullanıcı’ya verilirken yedekleme hizmeti kapsam dışındadır. Yedekleme ancak Kullanıcı’nın yazılı veya telefon destek hattı üzerinden talebi üzerine sağlanmaktadır. Yedekleme sistemi Kullanıcı’nın özel bilgilerini kapsadığından yedeklere ulaşım kesinlikle son kullanıcıya ve şirket çalışanlarına açık değildir. Ancak yetkili kişiler tarafından, Kullanıcı’nın yazılı veya sözlü izni dahilinde bu yedekler açılabilir ve Kullanıcı’nın ihtiyacına yönelik kullanılabilir. Yedekler Kullanıcı’nın aldığı hizmet kapsamında saklanır ve limit aşımına giren yedekler, en eski yedeklerden başlanarak silinebilir. Özel olarak talep edilen bir yedeğin tutulması Kullanıcı’nın sorumluluğundadır.

- Sistem Yönetim Desteği Kullanıcı PlusClouds sistem yöneticilerine haftanın her günü 24 saat web sitesi üzerinden talep açarak veya telefon yoluyla ulaşabilirler. PlusClouds, sistem yöneticilerine gelen destek talebini takip eden ilk 4 saat içerisinde müdahale edeceğini taahhüt eder. Destek sürelerinin takibi PlusClouds web sitesi üzerinden yapılmaktadır. Sorunun çözümünün ne kadar süreceği hakkında ancak tahmini bilgi verilebilir ve PlusClouds sistem yöneticileri kesinlikle çözüm sürelerinin aşımı karşısında sorumlu tutulamazlar. Paket dahilinde olmayan destek talepleri saat başına ücretlendirilir. Karşılıklı iyi niyet çerçevesinde ek destek talepleri sistem yöneticilerinin şahsi kanaatleri doğrultusunda ücretlendirilmeyebilir. Ücretlendirmeme hakkını PlusClouds saklı tutmaktadır.

- Ek Hizmetler Kullanıcı’nın talebi üzerine taraflar mutabık kaldığı hususlarda ek hizmetler veya ürünler satın alabilecektir. Hizmet ücretsiz olsa bile Kullanıcı’nın talebi olmadığı sürece bu hizmetler verilmez. Ek hizmet ve ürünler ancak ve ancak PlusClouds web sitesinde yayınlanmışsa, hizmet veya ürün olarak verilir. PlusClouds web sitesinde yayınlanmayan veya verilebileceği taahhüt edilmeyen hiçbir hizmetin eksikliğinden PlusClouds sorumlu tutulamaz.

3. PlusClouds işbu Şart ve Koşullar’da yer alan tüm hizmetleri sağlamak için gerekli özeni ve hassasiyeti gösterecek olup i) Önceden haber verilmek koşulu ile çalışma durumunda veya ii) Kullanıcı’nın işbu Şart ve Koşullar’dan birini yerine getirmemesi ve iii) işbu Şart ve Koşullar’da belirtilen şartlardan birinin varlığı halinde verdiği hizmette kesintiye gidebilmektedir.

4. PlusClouds işbu Şart ve Koşullar’da belirtilen hizmetleri verirken üçüncü parti hizmet sağlayıcılardan da hizmet alabilmekte olup hiçbir şekilde üçüncü parti sağlayıcıların hizmetlerine ilişkin hiç bir garanti vermez.

3. Katılım
1. Hizmet ve Şartların kabul edilmeden Kullanıcı hizmetten faydalanmayacak olup Ad, soyad, e-mail, adres, fatura bilgisi ve benzeri bilgileri sağlamakla yükümlüdür. 2. Kullanıcı vermiş olduğu bilgilerin güncel ve gerçek olduğunu, güncel tutacağını, almış olduğu şifre bilgilerini bir başka 3. kişiler ile paylaşmayacağını ve hesaba izinsiz erişimler sebebiyle ortaya çıkacak olan zararlardan ve PlusClouds’un ve diğer tüm kullanıcıların uğrayacağı zarardan kendisinin sorumlu olacağını kabul ve beyan eder. Kullanıcı bilgilerinde değişiklik olduğunda veya izinsiz erişimi herhangi bir saldırıyı fark ettiğinde derhal PlusClouds’u bilgilendirmelidir.

4. Fikri Haklar Hakkında 1. Şart ve Koşullar’ın birinci maddesinde belirtilen kullanma yetkisi Site veya API vasıtasıyla erişme yetkisini ifade etmekte olup işleme, yayma, çoğaltma, umuma arz, temsil, pay ve takip hakkını devrettiği veya kullanma yetkisini verdiği anlamına gelmez. Adın belirlenmesi yetkisini, eserde değişiklik yapılmasını men etme yetkisini, devrettiğini veya kullanma yetkisini verdiği anlamına da gelmez. 2. PlusClouds’un Kullanıcı sağladığı, sattığı ürün ve hizmetlerle ilgili olarak, yasalar, yönetmelikler, tebliğler veya uluslararası sözleşmelerce korunsa da korunmasa da PlusClouds’un ürün ve hizmetlere ait, patent, faydalı model, endüstriyel tasarım, telif (fikir ve sanat eseri) hakkının veya markanın sahibi olduğunu bayii kabul eder. PlusClouds Kullanıcı’ya karşı FSEK kapsamında ticari faaliyet konusu ettiği yazılımların, veritabanlarının arayüzlerin, ara işlerlik yazılımının fikri haklarının sahibi kabul edilir. Yazılımın, veri tabanlarının arayüzlerin, ara işlerlik eser sahibi PlusClouds’tur. PlusClouds’un bunları ticari faaliyet konusu yapması bunlarla ilgili işleme, yayma, çoğaltma, umuma arz, temsil, pay ve takip hakkını, devrettiği veya kullanma yetkisini verdiği anlamına gelmez. 3. Kullanıcı PlusClouds’un hak sahibi olduğu ve/veya ürettiği bir yazılımın nesne kodunu veya algoritmalarını alamaz; arayüzlerini, hizmeti ve yöntemi taklit edemez ve bunların estetik, yöntem, işleyiş olarak veya kullanım olarak PlusClouds ürün/hizmeti ile karmaşaya neden olacak kadar benzerlerini veya PlusClouds tarafından yapıldığı ve verildiği izlenimi uyandıran benzerlerini geliştiremez. 4. Kullanıcı’nın PlusClouds’a almış olduğu hizmet kapsamında geri bildirimde bulunma yükümlülüğü bulunmayıp PlusClouds almış olduğu geri bildirimlere göre vermiş olduğu hizmeti geliştirmek vasıtasıyla her türlü donanım ve yazılım dahil PlusClouds’un vermiş olduğu faaliyetler kapsamında araç teşkil eden konularda ilgili, tercihi tamamen kendi takdirinde olmak üzere geri bildirimi kullanma, lisanslama, dağıtma satma ve tekrardan kullanma hakkına sahiptir. Bu kapsamda her ne nam ve ad altında olursa olsun Kullanıcı herhangi bir bedel talep etmeyecek olup bu geri bildirimlere ilişkin fikri haklar PlusClouds’a ait olacaktır.

5. Fiyat, Ödeme ve Hizmetin Başlaması 1. Ürünlerle ilgili olarak PlusClouds’un vermiş olduğu veya sitesinde yayınlamış olduğu fiyatlar geçerlidir. İşbu Şart ve Koşulların kabul edilmesiyle veya ilgili hizmetin kullanılmaya başlanmasıyla PlusClouds’un bedeli tahsil etme hakkı doğar. Sipariş sırasında belirtilen bant genişliğinin ay içerisinde aşılması durumunda, Site’de belirtilen ekstra trafik fiyatları üzerinden PlusClouds tarafından “ek trafik kullanımı” bedeli aylık olarak faturalandırılır. Endüstri standardı olan “Yüzde 95 Modeli” (95 Percentile Modeli) esasına göre ölçüm uygulanacak ve elektronik ortamda alınan PlusClouds raporları dikkate alınacaktır. Yüzde 95 Modeli: Ay sonunda ölçümlenen değerler elektronik ortamda çalışan ölçüm sistemi tarafından otomatik olarak büyükten küçüğe sıralanacak ve en yüksekteki %5 tepe değerleri hesap dışı bırakılacaktır. Geri kalan %95'lik dilimin en yüksek seviyesi tahakkuka esas değer kabul edilecek ve bu modele göre hat kullanımı otomatik olarak belirlenecektir.)Kullanıma ilişkin faturalama, aylık kullanım raporu baz alınarak hizmet içeriğinde belirtilen birim megabit (Mbit) erişim fiyatı üzerinden, hizmet alınan ay sonunda ve aylık olarak yapılacaktır. 2. Hizmet ve ürünlerin tedariği, ödemesi veya icrası bu dönemler baz alınarak yapılır. Faturalandırma dönemlerinin, kota sayım dönemlerinin, hizmet icra dönemlerinin ve ürün teslim dönemlerinin başlangıcı ve bitişi her ayın birinde (1) yapılır. Hizmetin dönem başlangıç ve bitiş noktalarının haricindeki ara dönemlerde başlaması üzerine, hizmet bedeli, aylık bedelin günlük karşılığının, hizmetin kullanıldığı gün sayısı ile çarpılarak hesaplanır. 3. Sözleşme, taraflarca aylık sözleşme planlarında süre bitiminden en az bir (1) hafta, yıllık sözleşme planlarında ise süre bitiminden en az bir (1) ay öncesinde yazılı olarak bildirilerek sonlandırılmadığı sürece işbu sözleşme 1 yıl kadar yenilenecektir. Sözleşmenin bu şekilde yenilenmesi halinde Türk Lirası olarak sözleşmede yer alan bedeller, TÜFE (sözleşmenin yenilendiği tarihte geçerli olan TÜFE endeksi) oranında arttırılarak uzatılan dönemde geçerli olacaktır. Döviz olarak belirlenen bedeller ise uzatılan dönemde de geçerli olmaya devam edecektir. PlusClouds her ayın ilk 5 günü keseceği elektronik faturayı Müşteriye iletecektir. Servis bedeli Kullanıcı’nın sipariş sırasında vermis olduğu kredi kartından tahsil edilebilecek olup Kullanıcı kendi hesabına olan bir hesaptan da açıklama kısmına sipariş kodunun girilmesiyle PlusClouds’un Banka Hesabı’na yapacağı ödemeyle hizmeti başlatabilecektir. PlusClouds ilgili hizmetin kullanılma anıyla tahsil etmek isteyebileceği gibi dönem içerisinde de talep edebilecektir. Kullanıcı tarafından sağlanmış olan kredi kartı bilgilerinin geçerliliğininden ve ilgili bedeli tahsil etme yetkisi vereceğinden Kullanıcı sorumludur. 4. PlusClouds vaktinden önce yapılan ödemelerde otomatik olarak vade farkının yarısı kadar bir ödeme indirimi yapabilir. Vaktinden önce yapılan ödemeler en az otuz (30) gün önce yapılmak zorunda olup, nakit veya havale yolu ile ödenmek zorundadır. 5. Servis bedeli Kullanıcı’nın sipariş sırasında vermiş olduğu kredi kartından tahsil edilebilecek olup Kullanıcı kendi hesabına olan bir hesaptan da açıklama kısmına sipariş kodunun girilmesiyle PlusClouds’un Banka Hesabı’na yapacağı ödemeyle hizmeti başlatabilecektir. PlusClouds ilgili hizmetin kullanılma anıyla tahsil etmek isteyebileceği gibi dönem içerisinde de talep edebilecektir. Kullanıcı tarafından sağlanmış olan kredi kartı bilgilerinin geçerliliğinden veya bakiye olup olup olmamasından ve ilgili bedeli tahsil etme yetkisi vereceğinden Kullanıcı sorumludur.

6. Yükümlülüğün Sınırlandırılması ve Kullanım Dolayısıyla Uğranan Zarar 1. PlusClouds Kanunların izin verdiği ölçüde veri kaybı veya kullanıma ilişkin zararlar da dahil olmak üzere Kullanıcı’nın uğramış olduğu dolaylı hiçbir zarardan sorumlu olmayacaktır. 2. PlusClouds Kullanıcı’dan kaynaklı olarak herhangi bir üçüncü kişiden gelen taleplerle ilgili, Kullanıcı’nın PlusClouds ürün ve hizmetlerini kullanırken idari işletmelerden almamış olduğu lisans, izin ve onay dahil herhangi bir düzenleyici işlem sebebiyle uğrayacağı zararları, ilgili ürün ve hizmetlerin bu Şart ve Koşullar’da belirtilen şart ve koşullara uygun olarak kullanılmamasından doğan zararları , Kullanıcı’nın temsilcilerinin etmiş olduğu zarar ve taleplerle ilgili ve Kullanıcı’nın herhangi bir yasal mevzuata uymamış olması sebebiyle uğradığı zararları derhal ve hemen talep edebilecektir.
3. İnternet ortamında yayınlanan Web sayfaları ile ilgili bütün ekleme ve çıkarmalar PlusClouds tarafından sağlanacak imkanla Kullanıcı tarafından yapılacak olup bu arada ortaya çıkabilecek her türlü telif haklarına ait hukuki, cezai, mali yükümlülük, Kullanıcı tarafından üstlenilecek olup PlusClouds her zaman bu yükümlülüklerden ve doğuracağı sonuçlardan, üçüncü şahıslarla ilgili doğmuş, doğacak ihtilaflardan bağımsız olacak, tazmin mükellefiyetinden söz edilemeyecek ve sorumluluğuna gidilemeyecektir. Buna rağmen herhangi bir sebeple PlusClouds aleyhinde hukuki, cezai, mali, idari herhangi bir takibata girişilmesi halinde Kullanıcı PlusClouds’un herhangi bir ihtarı veya ihbarı gerekmeksizin talep edeceği avukatlık masrafları ve sair masraflar da dahil tüm zararı tazminle mükelleftir. 4. PlusClouds tarafından verilen hizmetlerde yer alan sunucular Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adreslerinde bulunmakta olup yurt dışından hizmet almanız veya yurt dışı yasalarına tabii olmanız durumunda ilgili yasa ve düzenlemelere uymak Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. PlusClouds işbu sebeple herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

7. Hizmetin Sonlandırılması 1. Sözleşme süresince taraflardan biri sözleşmede belirtilen yükümlülüklerini yedi (7) günden daha uzun süre yerine getirmediği durumlarda sözleşme tek taraflı olarak fesih edilebilir. Müşteri, sorumlulukları nedeni ile sözleşmenin iptal olması durumunda sözleşme bitimine kadar olan ödeme müeccel hale gelecektir. PlusClouds, bu durumda kalan sözleşme süresine ait tüm ücreti tek bir fatura düzenleyerek talep edebilecektir. 2. Hizmetin karşılıklı rıza ile veya belirtilen tarihte sona ermesi veya her ne sebeple olursa olsun PlusClouds ve/veya Kullanıcı tarafından feshi halinde, Kullanıcı hiçbir şekil ve surette ve de hiçbir ad altında peştamaliye ya da başka herhangi bir tazminat isteyemez, ancak PlusClouds’dan tazminat isteme hakkı saklıdır. 3. PlusClouds erken fesih halinde taahhütlü Sözleşme imzalanmış olması durumunda kalan ayların bedellerini de tahsil edebilecektir. 4. PlusClouds 7.1 maddesine ek olarak Kullanıcı’nın işbu Şart ve Koşulları yerine getirmemesi halinde verdiği hizmeti durdurma hakkına sahiptir.

8. Devir Yasağı 1. Kullanıcı PlusClouds’dan almış olduğu hizmet ve faaliyetler kapsamında PlusClouds’un yazılı izni olmadan her ne surette olursa olsun 3. Kişilere veya kendi iştiraklerine hiçbir şekilde alt lisans ve/veya kullanım hakkı veremez ve almış olduğu hizmet ve faaliyetlerle ilgili devir veya transfer gerçekleştiremez. 2. PlusClouds Kullanıcı’dan olan alacaklarını Kullanıcı’nın izni ve onayı olmadan üçüncü kişilere devir ve veya temlik edebileceği gibi verilen hizmette aksama olmaması kaydıyla bir başka hizmet sağlayıcıya devir işlemini gerçekleştirebilir.

9. Bütünlük 1. İşbu Şart ve Koşulların mevzuat değişikliği sebebiyle geçersiz ve/veya aykırı hale gelirse diğer hükümler geçerliliğini koruyacaktır. 2. Şart ve Koşullarda belirtilen bir hususla ilgili hakkın talep edilmemiş olması o hakkın kaybedildiği anlamına gelmeyecektir.

10. Mücbir Sebep 1. Deprem, sel, yangın gibi doğa olayları, DDOS saldırıları, PlusClouds’un sahibi olduğu ve kontrolünde olan donanım ve yazılımlarından kaynaklanmayan elektrik kesintileri, hat, ara bağlantı ve internet erişim engelleri ve Türkiye Cumhuriyeti yönetim organları tarafından yapılacak herhangi bir doğrudan müdahale, periyodik bakımlar ve yine PlusClouds’un kontrolünde olmayan donanım ve yazılımlardan kaynaklanan ancak olay veya olayların gerçekleşmesi sonucunda PlusClouds yönetiminde veya kontrolünde olan donanım ve yazılımlarda oluşan arıza durumundan kaynaklı servis kesintisi sonucunda oluşabilecek veri kaybı veya hizmetin verilemiyor olması mücbir sebep olarak kabul edilecektir. Mücbir sebebin oluşmasından dolayı Kullanıcı nezdinde oluşacak olan zarar ve ziyandan PlusClouds sorumlu tutulamaz.

11. Sair Hükümler 1. İşbu Şart ve Koşullar uyarınca, Türk Ticaret Kanunu hükümlerinin zorunlu maddeleri saklı kalmak kaydıyla, PlusClouds Kullanıcı’ya Kullanıcı’nın vermiş olduğu elektronik posta adresleri ve adreslere fesih ve temerrüt de dahil her türlü bildirimde bulunabilecektir. Bu bildirimlerin mahkemeler nezdinde kullanılabilmesi açısından PlusClouds’a ait sistemler ve bilgisayarlar üzerinde yer alan kayıtlar kesin delil kabul edilecektir. 2. İşbu Şart ve Koşullar taraflar arasında yapılan her türlü yazışmadan ve bildirimden üstündür. Ancak Şart ve Koşullara ek olarak tarafların mutabık kalması durumunda alınan hizmetlerle bağlantılı olarak ek hükümler getirilebilmektedir. 3. Bu Şart ve Koşullar’dan, hizmet öncesi süreçten ve/veya hizmet ile alakalı her türlü uyuşmazlıklarda çözüm yeri İstanbul Çağlayan Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili ve görevlidir. Türk Ticaret Kanunu’nun sair hükümleri uyarınca zorunlu arabuluculuk gereken hallerde zorunlu arabuluculuk süreci işler. Kullanıcı’nın tacir olmayıp tüketici olması halinde uyuşmazlık konusuna ilişkin başvurular tüketici mahkemesine veya tüketici hakem heyetine yapılabilmektedir.