PlusClouds IAM: Bebekler Gibi Uyutacak Kullanıcı Yönetim Modülü

  • Alara Türkü
  • 07 Mar 2024
PlusClouds IAM: Bebekler Gibi Uyutacak Kullanıcı Yönetim Modülü

Bir işletmenin ayakta kalabilmesi için en önemli etkenlerden biri güvenilir olmasıdır. Dijital hizmet veren veya veri barındıran şirketler için sistemlerine ve müşteri bilgilerine dışarıdan erişim olması en büyük felaket senaryolarından biridir. Böyle bir senaryo yaşandıktan sonra şirketin itibarını temizlemesi, veri kurtarması ve müşteri kazanması oldukça zor olabilir, bu günümüz devleri için bile en büyük tehdittir.

Bu nedenle müşterilerinize ditijal alanlarına erişimin hem güvenilir hem de pratik olduğunu hissettirebilmek bir zorunluluk haline gelmiştir. Kimlik ve Erişim Yönetimi (IAM) sistemimiz tam da bu ihtiyaçtan doğmuştur.

Her ne kadar hepimiz güvenliğimizi dikkate alsak da, gündelik işlerimize hızlı ve kolay ulaşımdan da vazgeçmek istemeyiz. IAM ile amacımız müşterilerin kafasını rahat ettirebilecek bir kimlik ve erişim yönetimi imkanı sağlamak. Gelin IAM hizmetini detaylı şekilde tanıyalım.

IAM NEDİR?

Identity and Access Management (IAM), elektronik kimlik doğrulama yönetimi sağlayan bir sistemdir. IAM sistemi sayesinde BT yöneticileri işletmelerindeki kritik bilgilere kullanıcı erişimini kontrol edebilirler. Tek oturum açma (SSO), iki faktörlü kimlik doğrulama, çok faktörlü kimlik doğrulama gibi güvenlik önlemlerini içerir. PlusClouds IAM hizmeti ile kullanıcı kimlik ve profil verilerini güvenli bir şekilde saklanır. Kullanıcılar, sunucular ve robotlar rahatlıkla yönetilir. Leo4 Otomasyon Aracı içerisindeki aksiyonlara izinleri ve takibini sağlar.


PlusClouds IAM İnceleme

IAM Temel İşlevleri

1) User Provisioning (Kullanıcı Konfigürasyonu)
BT sisteminde hızlıca kullanıcı hesabı ve erişim izni oluşturma, değiştirme, devre dışı bırakma veya tamamen silme işlemleri yapmanızı sağlar. Bu şekilde bireysel ve ekip hesaplarını tek bir yerden kolayca yönetebilirsiniz.

2) Kimlik Doğrulama
Çok faktörlü kimlik doğrulama (MFA), biyometrik doğrulama ve şifre yönetimi yapılmasını sağlar.
OTP(tek seferlik parola) , sosyal medya platformlarına girişler (Google, Facebook…) gibi çeşitli kimlik doğrulama protokollerini desteklemektedir.

3) Yetkilendirme
Kullanıcı kimliğini doğrulama, yetki verilen eylemleri yönetme, dosya erişimi ve kaynak kullanımı gibi yetkilendirme işlemlerinin gerçekleşmesini sağlar.

4) Tek Oturum Açma (Single Sign-On)
Kullanıcıların bir kez oturum açarak birden fazla uygulamaya erişmesini sağlar. Böylelikle fazladan şifre ve kimlik doğrulama derdi ortadan kalkar.

5)Federated Identity (Birleşik Kimlik Yönetimi/Federasyon)
Kullanıcıların farklı sistemler, hatta farklı işletmeler için aynı kimlik bilgilerini kullanabilmesini sağlamaktadır.

6) Rol Tabanlı Erişim Kontrolü (RBAC)
İşletmedeki/sistemdeki tüm kullanıcılar için ayrı ayrı yetkilendirme vermek yerine belirli roller için düzenleme yapmaya yarar. Bu rol altındaki tüm kullanıcıların erişimlerini aynı anda kontrol etmenizi sağlamaktadır.

7) Identity Governance
Kullanıcı erişimleri için kurallar koymanıza ve kullanıcı erişimlerini denetlemenize yardımcı olur. Detaylı raporlar oluşturarak mevzuata uygunluğu kolayca değerlendirebilmenizi sağlar.

8) Kimlik Yaşam Döngüsü Yönetimi
Kullanıcı kimliklerinin ilk oluşturulduğu andan emeklilik aşamasına kadar yönetimini sağlar.

9) Parola Yönetimi
Şifre politikalarını uygulamaya, güvenli şifre sıfırlamaya ve şifre güvenliğini artırmaya yarar.

10) Risk Tabanlı Kimlik Doğrulama (RBA)
Bir kullanıcının giriş yapmak gibi hareketlerinde olası riskleri tespit eder. Machine learning ile kimlik doğrulama yöntemlerini bu risklere göre uyarlar.

11) Diğer Sistemlerle Entegrasyon
İK sistemleri ile sorunsuz bir şekilde entegre olarak kullanıcı yönetimi süreçlerini otomatikleştirebilirsiniz.

IAM Gelişmiş Özellikler

Gelişmiş Şifre Yönetimi
IAM şifre yönetimini en güvenli hale getirmek için Argon2id ve scrypt teknolojilerini kullanmaktadır. “Hashing” dediğimiz bir işlem gerçekleştirilerek şifreleri orijinal hallerinde değil, tekrarlanmayan karakter dizileri olarak depolar. Mümkün olan yerlerde rehash yapılır.
Geçmiş şifrelerin tekrarlanmaması için eski parolaları güvenle saklar.

Token Yönetimi
Token, kimlik doğrulama sistemlerinde kullanılan veri parçalarına verilen isimdir.
JWT ve Laravel şifre uygulaması ile token güvenliği sağlanır.
Tokenlere müşteri bilgileri ve konum ayrıntıları girilir, böylece güvenlik sağlamlaştırılır.

Transparent JWT Token
Kullanıcıları uygulama düzeyinde veya load balancer düzeyinde doğrular, böylece performansı optimize eder.


IT sisteminizdeki olası açıkları tespit etmek için Penetrasyon Testi talep edebilirsiniz. Gelişmiş IAM modülü ve çeşitli ek hizmetleri ile PlusClouds bulut sunucularını incelemeyi unutmayın!

Size yardımcı olmamı
ister misiniz ?