Penetrasyon Testi ile İşletme Maliyetlerinizi Düşürün

 • Alara Türkü
 • 13 Jun 2023
Penetrasyon Testi ile İşletme Maliyetlerinizi Düşürün

Penetrasyon (Sızma) Testi; sisteme, ağa ya da ekipmanlara yapılan saldırıların tespiti ve değerlendirmesi sürecidir. Sistemin gerçek bir saldırıda kırılganlıklarını kanıtlamak amacıyla yapılan sistem ve ağ güvenliğinin belirlenmesinde değerlendirme yöntemi olarak görülen Penetrasyon testi, işletme maliyelerinin düşmesine de yardımcı olur.

Penetrasyon Testi metodolojileri, ilgili kurumlar tarafından güvenlik denetim testlerinin sağlıklı ve tekrar edilebilir sonuçlar vermesi için geliştirilmiş ve genel kabul görülmüş standartlardan oluşur.

Ülkemizde Sızma Testi Standartları Türk Standartları Enstitüsü TS-13638 uyarınca belirlenmiştir. Sızma testleri, BDDK, EPDK, PCI-DSS, ISO 27001 uyumluluğu, Güven Damgası, KVKK gibi çeşitli güvenlik denetimlerinin bir parçasıdır. Periyodik ve sistem değişikliklerinden sonra zorunlu olarak yapılması gereken bir testtir. Sızma testi bilişim sisteminin adeta check-up’ıdır. Firmanın zayıflıklarını görmek için yılda bir kez sızma testi yapılması önerilir.

PC_Blog_BulutSunucularınGeleceği.jpg

Penetrasyon (Sızma) Testi Aşamaları Nelerdir?

Sistem güvenliği söz konusu olduğunda, firewall yani güvenlik duvarının iyileştirmesinde sızma testinden yararlanılır. Virüs programları işletmeler için büyük bir risk oluşturur. Veri güvenliğinin risk altında olması, olası zararların bütçeyi de olumsuz yönde etkilemesi şirketler için tehdit unsurlarıdır. Penetrasyon testi ise sistemlerinizin güvenliğini sağlama ve işletme maliyetlerinizi düşürmenin en önemli yollarından biridir. Penetrasyon testinin aşamalarını şu şekilde sıralayabilir.

 • Bilgi Sağlama
  ‍Bilgi sağlama, derinlemesine bir güvenlik değerlendirmesi yapmak için hedef hakkında olası tüm bilgilerin bir araya getirildiği aşamadır. İnternet aracılığı ile teknik ve teknik olmayan yöntemler kullanılarak, hedef işleteme ya da sistem hakkında bilgi elde edilebilir. Bu ilk aşamanın amacı her saldırı yolunun keşfedilmesi hedef ve uygulamalarının kapsamlı görüntüsünün elde edilmesidir.

 • Network Görüntüsü Alma
  Birinci bölüm tamamlandıktan sonra hedefle ilgili tüm olası bilgiler edinilmiş olmalıdır. Hedef network ve kaynakları analiz etmek için daha teknik bir yaklaşıma başvurulur. Network görüntüsü alındığında aktif bir bilgi toplama yapılmış olur. Bu aşamadaki temel amaç, hedef sistemin muhtemel bir network topolojisini üretmek ve network yapısını detaylandırmaktır.

 • Sınıflandırma
  Sınıflandırma aşamasından önceki adımda canlı olduğu tespit edilen sistemler üzerinde port tarama işlemleri gerçekleştirilir. Açık olduğu tespit edilen portların hangi servisler tarafından kullanıldığı, bu servislerin hangi üreticiye ait servisler olduğu, versiyon detayları gibi önemli bilgiler öğrenilir. Yapılan manuel testler aracılığı ile bu bilgilerin doğruluğundan emin olmak gerekir. Bilgilerin doğruluğundan emin olduktan sonra bu bilgiler ışığında zafiyet veri tabanları taranır.

 • Kırılganlık Tespiti
  Hedef sistemle ilgili bilgi toplama ve network görüntüsü alınmasının ardından, elde edilen bilgiler değerlendirilerek kırılganlık analizi gerçekleştirilir. Kırılganlık tespitinin amacı, daha önce edinilen bilgileri kullanarak kırılganlıkların varlığını teknik olarak değerlendirmektir.

 • Hak Sağlama
  Kırılganlık tespit edildikten ortaya çıkarılan zafiyetler istismar edilmeye çalışılarak, hedef sistem ve güvenliği üzerinde çeşitli senaryolar denenir. Sistem üzerindeki güvenlik önlemleri aşılarak erişim sağlanmaya çalışılır. Olabildiğince bağlantı elde edilmeye çalışılır. Tanımlanan kırılganlıkların istismarı için uygun araçlar kullanılarak hedef sistem üzerinden testler gerçekleştirilir.

Penetrasyon Testinin İşletme Maliyetlerindeki Rolü Nedir?

Penetrasyon testi, işletmelerin kritik hizmetler sunması durumunda en etkili yöntemlerden biridir. Uluslararası standartların (KVKK, GDPR, BDDK, TSE, PCI DSS, ISO 27001) önerdiği önlem politikaları incelenir ve uygulanır. Bilgi güvenliği için bir süreç yaklaşımına başvurulur. Böyle bir durumda penetrasyon testinin standart kaynaklardan elde edilemeyen değerli ve özelleşmiş bilgiler elde etme gibi önemli bir avantajı vardır. İşletmeleri olası siber saldırılara, virüs programları gibi zararlı uygulamalara karşı koruma altına almaya sağlayan test, maliyetlerin düşürülmesini de sağlar.

Hackerlar şirketin veri güvenliğini tehlikeye sokabilir. Bu tip durumlarda işletmeler üretim sürekliliği sağlamakta oldukça fazla zorlanır. Bu da işletme maliyetlerinin artmasına neden olur. Yılda 1 kez yapılacak bir sızma testi ile şirket maliyetleri mümkün olduğunca düşürülebilir. Testler, bilgi güvenliği gelişiminin diğer sınırlarını belirleme, uygulanan koruyucu önlemlerin kalite değerlendirmesini yapma ve belirli boşlukları ortaya çıkarma fırsatı sağlar. Dolayısı ile şirket üretim sürekliliği elde eder. Uluslararası uygulamalara uyumlu olarak gerçekleştirilmesi gereken bilgi güvenliği risk değerlendirmesi, test sonuçlarının değerinin belirlenmesini sağlayacak böylece maliyetleri gerekçelendirecektir. Penetrasyon testinin şirketin büyüklüğüne ve güvenlik risk etkenlerine karşı minimum bir yıl ara ile yapılması tavsiye edilir.

PlusClouds Penetrasyon Testi Hizmetleri

PlusClouds olarak, müşterilerimize kapsamlı bir penetrasyon testi hizmeti sunarak işletmelerin siber güvenlik stratejilerini güçlendirmelerine yardımcı oluyoruz. Uzman güvenlik ekibimiz, deneyimli siber güvenlik uzmanlarından oluşur ve en son teknikleri ve yöntemleri kullanarak müşterilerimizin sistemlerini saldırılara karşı test eder. Penetrasyon testi sürecimizde, müşterilerimizin güvenlik zafiyetlerini tespit etmek, potansiyel riskleri belirlemek ve uygun düzeltici önlemleri önermek için titizlikle çalışırız. Amacımız, müşterilerimize en yüksek güvenlik seviyesini sağlamak ve işletmelerini siber tehditlere karşı korumak için çözümler sunmaktır.

Siz de sızma testi yaptırmak istiyorsanız sitemizden Sızma Testi Talep ve Kapsam Belirleme Formunu doldurarak başlayabilirsiniz.

Size yardımcı olmamı
ister misiniz ?