Altyapı sistemlerinde yedekleme yöntemleri

  • Sena Sonat
  • 22 Nov 2021
Altyapı sistemlerinde yedekleme yöntemleri

Veri, günümüzde var olan bütün işletmeler için en değerli varlıklardan biri olarak kabul ediliyor. Bu sebeple veri kaybı yaşamamak adına önlem almak ve veriye sürekli olarak erişim sağlayabilmek büyük bir önem taşıyor. İş sürekliliği denildiğinde aklımıza, veriye her zaman, tüm koşullarda ve herhangi bir yerden ulaşılabilme düşüncesi geliyor.

Günümüzde ki rekabet ortamlarında işletmeler zamanla yarışarak hizmet verdikleri için ve bazen çok kısa süreli sistem kesintileri dahi kabul edilebilir bir durum değildir. Veri merkezlerinde süreklilik sağlayan konular denildiğinde, verinin yedeklenebilmesi ve veri merkezlerinin fiziksel şekilde yedeklenebilmesi ya da diğer bir şekilde ifade etmek istersek felaket kurtarma merkezinin kurulması olarak belirlenebilir.

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ EKİPMANLARININ YEDEKLENMESİ


Enerji altyapısı, yangın söndürme, güvenlik, iklimlendirme gibi bütün altyapı hizmetlerinin asıl amacı verileri korumak olmasına rağmen, verileri saklayan ve erişim sağlayan BT ekipmanlarının da korunması ve yedeklenmesi gerekmektedir. İş sürekliliği konusunda sunucu, ağ aygıtları, güvenlik duvarı ve depolama üniteleri gibi cihazların tümünün aktif- aktif veya aktif - pasif bir şekilde kurgulanması gerekmektedir. Burada bahsedilen aktif - aktif eş zamanlı olarak yedekli çalışmak ve aktif – pasif ise asıl cihazda problem olduğunda yedek olanın otomatik bir şekilde devreye girmesi için hazır bir şekilde bulunması demektir.

VERİNİN YEDEKLENMESİ


Verilerin yedeklenmesi, veri merkezlerinin en temel tedbirleri arasında yer almaktadır. İhtiyaç halinde, yedeklenmiş olan veri kurtarılamıyorsa veya hazır bir yedekleme işlemi yapılmamışsa, işletmeler geri dönüşü olmayan kayıplarla karşı karşıya kalabilir. Günümüzde teknolojinin bulunduğu noktada yedekleme işlemleri, birkaç farklı yöntemle ve farklı kaynaklar arasında yapılabilmekte.

YEDEKLEME TÜRLERİ

Uygulanacak yedekleme türüne karar verilirken, ihtiyaçların doğru bir şekilde belirlenmesi gerekmektedir. Genel olarak tam, fark ve artımlı olmak üzere üç çeşit yedekleme türü vardır.

Tam Yedekleme (Full Backup)


Tam yedeklemede seçilen tüm veriler olduğu şekilde yedeklenir. Bu yöntem tüm verilerin yedeklenmesi sebebi ile en güvenli yedekleme yöntemidir. Bu sebeple en uzun süre vakit alan yöntemdir. Herhangi bir çalışma yapılacağı zaman veya riskli görülen durumlar oluştuğu sırada, tam yedekleme yöntemi kullanılmaktadır.

Fark Yedekleme (Differential Bakcup)


Bu yöntem, tam yedekleme yönteminde olduğu gibi tüm veriyi yedeklemez. En son alınan tam veya artımlı yedeğe ihtiyaç duymaktadır. En son yapılan tam veya artımlı yedeklemeden sonra sadece değişen verinin yedeği alınır. Sadece değişen verinin yedeklenmesi sonucunda yedekleme işlemleri tam yedeklemeye göre daha kısa bir sürede tamamlanır. Verinin yedekleneceği alanda yer tasarrufu sağlanmış olur.

Bu açılardan oldukça avantajlı olmasına karşın veriyi geri yüklerken kendisinden önce alınmış tam veya artımlı bir yedeğe ihtiyaç duyması bir dezavantajdır. Verileri geri yüklemek kısmında kendinden önce tam veya artımlı yedekleme şeklinde yedeklenen veriler zarar görürse veya verilere erişimde problem yaşanırsa, son alınan fark yedeği de geri yükleyemez.

Artımlı Yedekleme (INCREMENTAL BACKUP)

Artımlı yedekleme yönteminde, son işlemden sonra değişen veriler yedeklenir. Artımlı yedekleme yöntemi, fark yedekleme yöntemine benzer ancak önemli farklara da sahiptir. Bu yöntemin asıl amacı verinin yedeklendiği alanda yer kazanmak ve yedekleme işleminin daha kısa vakit almasını sağlamaktır.

Tekilleştirilmiş Yedekleme ( DEDUPLICATION)

Bu yöntemde, yedeklenecek veri parçalara ayrılır ve daha önce bu parçalar yedeklenmemiş ise olduğu gibi yedeklenir. Ancak daha önce bölümlere ayrılmış ve veri yedeklenmiş ise sadece yedeklenen bölümün tutulduğu adres referans şeklinde kaydedilir. Yani yedeklenen parça tekrardan yedeklenemez ve ihtiyaç olması durumunda veri bu adresten geri yüklenir. Bu yöntem zaman ve maliyet tasarrufu açısından oldukça faydalıdır.

Size yardımcı olmamı
ister misiniz ?