Tasarım odaklı düşünme

  • Sena Sonat
  • 19 Nov 2021
Tasarım odaklı düşünme

Tasarım odaklı düşünce kavramların geliştirildiği stratejik ve pratik durumları ifade eder diyebiliriz. Bu düşünme tarzının öne çıkan tarafı deneyimden yola çıkmaktadır. İçinde bulunduğumuz yaşam boyunca etrafımızdaki nesneler, dijital ürünler ve çok daha fazlasıyla etkileşimde bulunur ve buna göre düşüncelerimize ve deneyimlerimize yön veririz.

İlke sahibi düşünce odaklı tasarım:

- İlk aşama, empati kurmak : Kullanıcılarla empati kurulur.
- İkinci aşama,
tanımlamak : İhtiyaçların, sorunların ve iç görülerin tanımlanması istenir.
- Üçüncü aşama,
tasarlamak : Yenilikçi çözümler yaratacak fikirler için varsayımlar ileri sürülür, varsayımlarla mücadele edilir.
- Dördüncü aşama,
prototiplemek : Çözüm üretmeye başlama evresine geçmek için konular ve sorunlar prototip hale getirilir.
- Beşinci aşama,
test etmek : Bulunan çözümler test edilir, sınanır.

Tasarım odaklı düşünce yalnzıca dijital işlerde değil hangi işi yapıyor olursanız olun sizlere yeni bir bakış açısı sunar. Tasarım odaklı düşünme pratiği kesinlikle kalıplara ve ezberlere bağlı kalmamaktadır. En temelde hedefi kalıplardan sıyrılıp yaratıcı fikirlerin ortaya çıkmasını sağlamaktır. Tüm bunlar yenilikçi düşünmeyi beraberinde getirir. Bu düşünce ürün yada herhangi bir şeyi daha ileriye taşımakla birlikte daha işlevsel hale getirebilir. Yıllar boyunca alışılagelmiş ve kalıplaşmış düşünce modelini geri bırakmayı hedeflemektedir. Ancak bu yöntemle kalıpların dışında düşünmeye başlayabiliriz.

Bir makalede anlatılan olayda, b ir köprünün altından geçmek isterken sıkışan bir kamyondan söz edilir. Kamyon ne ileri ne de geri gider. Sıkıştığı için hareket ettirilmez. Mühendisler, itfaiyeciler, kamyoncular, acil durum personeli, tümü kendi alışılagelmiş, kalıplaşmış düşünceleri ile farklı çözümler üretir. Kimi kamyonu parçalarına ayırmayı, kimi köprünün o bölümünü yıkmayı önerir. En yaratıcı çözümü ise tesadüfen oradan geçmekte olan ve tartışmaya tanıklık eden bir genç önerir: “Neden lastikleri indirmiyorsunuz?” Herkes şaşkındır. Gencin önerisi uygulanır, kamyonun lastikleri indirilir, kamyonun yüksekliği azalır ve sıkıştığı yerden kolayca kurtulur. En basit çözüm en umulmadık insandan çıkmıştır.

Kaynak: https://www.interaction-design.org/literature/topics/design-thinking

Size yardımcı olmamı
ister misiniz ?