Bulut bilişim bileşenleri nelerdir?

  • Sena Sonat
  • 22 Nov 2021
Bulut bilişim bileşenleri nelerdir?

Bulut bilişim ; cihazlara yönelik, araç gereç zamanlarını kullanabilecekleri ve diğer kullanıcıları ile ilgili donanımlardan yararlanabilecekleri araçlardır. Bulut bilişiminin farklı modelleri bulunmaktadır. Bu modeller 3 başlıkta inceleyebiliriz.


Bulut Bilişim Modelleri:


Saas (Software as a Service)/Hizmet Olarak Yazılım:

SaaS, en büyük bulut pazarını temsil etmektedir. Halen daha hızla büyüyor. SaaS uygulamalarının birçoğu, herhangi bir indirme ve aynı şekilde kurulum gerektirmez. Direkt olarak bir web tarayıcısı üzerinden çalıştırılabilir. Web dağıtım modeli kullanılarak SaaS, uygulamaların bilgisayarlara kurulmasını ve bu şekilde çalıştırılması zorunluluğunu ortadan kaldırmaktadır.

PaaS (Platform as a Service)/Hizmet Olarak Platform:


PaaS, uygulamalar ve diğer gelişimler için kullanılır ve bileşenlerini yazılıma sunar. PaaS sayesinde, geliştiriciler uygulamalarını geliştirebilir ve özelleştirebilirler. PaaS, uygulamaları hızlı ve basit bir şekilde uygun maliyetle geliştirilmesini, entegre edilmesini sağlar. PaaS , web ve mobil uygulamaların, geliştirilmesi için gereken sunucu, depolama ve veri tabanlarının altyapısını kurma ve yönetme zorluklarını ortadan kaldırmak amacıyla tasarlanmıştır.

LaaS ( Infrastructure As a Service)/Hizmet Olarak Altyapı:


LaaS sistemi , otomatik tedarik edilebilen, ölçülebilen, otomatikleştirilmiş ve ölçeklendirilmeye uygun hesaplama kaynakları içerir. LaaS, bulut sağlayıcısı üzerinden kullanıldıkça ödeme yapılmasına dayanan bir sistemdir. LaaS müşterileri, sunucularına ve depolamalarına, geleneksel sunucular gibi doğrudan erişime sahiptir ve çok daha yüksek bir ölçeklendirmeye erişebilirler. LaaS kullanan kişiler bulut üzerinde bir veri merkezi kurabilir ve kapasite planlamasına ihtiyaç duymadan geleneksel veri merkezleriyle aynı teknolojiler ve kaynaklardan birçoğuna erişebilirler.

Bulut Bilişim Çeşitleri

Bulut bilişiminin modelleri olduğu gibi çeşitleri de vardır. Bulut bilişim çeşitleri 3 gruba ayrılır: Public Cloud, Private Cloud , Hybrid Cloud .

Public Cloud (Genel Bulut): Verilerin depolandığı kaynaklar, son kullanıcı erişimine açıktır ve bu hizmet ilk olarak ücretsiz temin edilir. Kullanım durumuna göre farklı fiyat aralıkları sunulabilir.

Private Cloud (Özel Bulut): Veri içeriğine göre gizlilik daha ön plandadır ve genellikle büyük şirketlerin kullandığı bir yapıdır. Bu yapı için kullanılabilecek farklı platformlar vardır. Private Cloud yapısı, özel bir yapıdır.

Hybrid Cloud (Hibrit Bulut): Bu yapı, birden fazla Private veya Public yapısını bir araya getiren bir sistemdir. Bir kuruluş veya sistemin tüm Bulut sistemlerini tek bir noktada toplar ve yazılımların tamamiyle senkronize bir biçimde yönetilmesini sağlar.

Size yardımcı olmamı
ister misiniz ?