Hizmet Koşulları

Servis Kiralama ve Hizmet Sözleşmesi

Bu sözleşmeyi kabul ederek Şef Bilişim Hizmetleri A.Ş. ve Şef Bilişim Hizmetleri A.Ş.leri'ne ait markalar altında verilen hizmetleri aşağıdaki maddeler dahilinde ve siparişiniz sırasında ek olarak imzalayabileceğiniz maddeleri dahilinde kabul etmiş olursunuz. Ek sözleşmelerle eklenebilecek maddeler aşağıda bahsi geçen herhangi bir madde yerine geçemez ve aşağıda sözü edilen maddeleri yineleyemez. Ek maddeler ancak ve ancak aşağıda belirtilmeyen koşulların oluşturabileceği durumlar için söz konusu olabilir.

Anlaşma

İş bu anlaşma müşteri ve Şef Bilişim Hizmetleri A.Ş. arasında yapılmıştır ve aşağıdaki maddeler tam ve eksiksiz olarak taraflarca kabul edilmiştir. Bu anlaşma tek taraflı olarak feshedilemez, devredilemez ve iptal edilemez. Anlaşmanın feshi taraflar arasında mütabakata varılarak ve ortak imzalı beyan ile gerçekleşebilir. Sözleşme devri ancak ve ancak tarafların imzalı beyanı ve sözleşmeyi devir alacak şahıs veya şirketin yazılı olarak aşağıdaki devir şartlarını kabul etmesiyle gerçekleşebilir.

Tanımlar

Müşteri: Şef Bilişim Hizmetleri A.Ş.'nin web sitesinden, Şef Bilişim Hizmetleri A.Ş.'nin sahip olduğu markalara ait web sitelerinden, telefon, faks veya e-posta yoluyla verilen siparişlerden sonra hizmet veya ürün alımına başlayan şahıs veya tüzel kişi.

PlusClouds: Şef Bilişim Hizmetleri A.Ş.'nin sahip olduğu ve sunucu ve türevleri satan, kiralayan veya sunucu ve türevleri için yan ürünler ve hizmetler satan marka. Ayrıca Şef Bilişim Hizmetleri A.Ş.'ni temsilen de anılabilir.

Hizmetlere Ulaşım

PlusClouds'un verdiği sunucu hizmetlerine tüm özellikleriyle yine PlusClouds'un sunduğu kontrol panelinden ulaşılır. Ek olarak PlusClouds sunucuları yönetmek için gerekirse API verebilir. İlgili API'ler ancak ve ancak PlusClouds'un verdiği izinler dahilinde veya ek ücretlendirme ile genişletilmiş izinler dahilinde kullanılabilir. API'ler ile sunuculara ulaşım ancak ve ancak PlusClouds tarafından verilen güvenlik kodları ile kullanılabilir. Bu kodlar izinsiz olarak dağıtılamaz, kopyalanamaz, başkasına satılamaz veya devredilemez.

7/24 İzleme Sistemi

Bu sistem tüm sunucularda kayıtsız ve şartsız olarak bulunmaktadır ancak özel durumlar dahilinde PlusClouds üst düzey sistem yöneticisinin yazılı izniyle bu sistem bazı sunucular için devre dışı bırakılabilir. Devre dışı bırakılma durumu müşterinin bilgisi dahilinde yapılmaktadır. Bu sisteme dışarıdan müdahaleye kesinlikle izin verilmemektedir ve içeriği bireysel müşteri talebine göre değiştirilmemektedir. 7/24 İzleme Sistemi ile sunuculardan bellek, işlemci, sabit disk, ağ, çalışan apache thread sayısı gibi bilgilere ulaşılabilmektedir. Bu bilgiler sadece denetleme ve problem oluştuğunda sistem yöneticileri ve müşterinin kendisine bildirilmek suretiyle kullanılmaktadır. Bu bilgiler ayrıca üçüncü kişilere açılmayacak ve istatistiksel sebepler için kullanılmayacaktır. Bu sistem üzerinde kullanıcı değişiklik yaptığı veya sistemi sunucu tarafından kapattığı takdirde uyarı ve bilgi alamaması tamamen kullanıcının sorumluluğundadır. 7/24 izleme uygulaması üzerinde yapılan değişiklikler sebebiyle sistem yöneticisi müdahalesi gerekirse, bu müdahale ek ücret karşılığında yapılır. Ayrıca paket içinde dahil olarak satın alınan bu sistem, müşteri talebi yoluyla kapatılsa dahi ücreti tahsil edilmektedir.

Yedekleme Sistemi

Bu sisteme dışarıdan müdahaleye kesinlikle izin verilmemektedir ancak müşterilerin bireysel talepleri üzerine yedekleme alanları kontrol panelinden, yazılı talep ile veya e-posta yoluyla bilgilendirme şartıyla genişletilebilir veya daraltılabilir. Eğer yedekleme sistemi pakete dahilse, paket dahilinde verilen en küçük yedekleme alanı için ücret talep edilmez. Ancak yedekleme alanı üzerine eklenicek her ek alan için GB (Gigabyte) başına ücretlendirilir. Yedekleme sistemi müşterinin özel bilgilerini kapsadığından yedeklere ulaşım kesinlikle son kullanıcıya ve şirket çalışanlarına açık değildir. Ancak yetkili kişiler tarafından, müşterinin yazılı veya sözlü izni dahilinde bu yedekler açılabilir ve müşterinin ihtiyacına yönelik kullanılabilir. Yedekler müşterinin aldığı hizmet kapsamında saklanır ve limit aşımına giren yedekler, en eski yedeklerden başlanarak silinebilir. Özel olarak talep edilen bir yedeğin tutulması müşterinin sorumluluğundadır.

Sistem Yönetim Desteği

PlusClouds sistem yöneticilerine haftanın her günü 24 saat web sitesi üzerinden talep açarak veya telefon yoluyla ulaşabilirler. PlusClouds, sistem yöneticilerine gelen destek talebini takip eden ilk 4 saat içerisinde müdahale edeceğini taahhüt eder. Destek sürelerinin takibi PlusClouds web sitesi üzerinden yapılmaktadır. Sorunun çözümünün ne kadar süreceği hakkında ancak tahmini bilgi verilebilir ve PlusClouds sistem yöneticileri kesinlikle çözüm sürelerinin aşımı karşısında sorumlu tutulamazlar. Paket dahilinde olmayan destek talepleri saat başına ücretlendirilir. Karşılıklı iyi niyet çerçevesinde ek destek talepleri sistem yöneticilerinin şahsi kanaatleri doğrultusunda ücretlendirilmeyebilir. Ücretlendirmeme hakkını PlusClouds saklı tutmaktadır.

Ek Hizmetler

PlusClouds müşterilerine ücretli veya ücretsiz ek hizmetler sunabilir. Ücretli ve ücretsiz hizmetlerin tamamı müşterinin talebine göre verilir. Hizmet ücretsiz olsa bile müşterinin talebi olmadığı sürece bu hizmetler verilmez. Ek hizmet ve ürünler ancak ve ancak PlusClouds web sitesinde yayınlanmışsa, hizmet veya ürün olarak verilir. PlusClouds web sitesinde yayınlanmayan veya verilebileceği taahhüt edilmeyen hiçbir hizmetin eksikliğinden PlusClouds sorumlu tutulamaz.

Servis Seviyesi Anlaşması (SLA)

Servis seviyesi anlaşmaları her ürün tipine göre değişmektedir ve her ürün için ayrı ayrı hazırlanmış servis seviyesi anlaşmaları aşağıda listelenmektedir. Aşağıdaki servis seviyesi anlaşmalarına ek olarak, müşteriye özel olarak servis seviyesi anlaşmaları yapılabilir. Müşteriye özel servis seviyesi anlaşmalarında aşağıdaki servis seviyelerinde bahsi geçen özellikler aranmaz. Müşteriye özel servis seviyesi anlaşmaları, müşterinin kendi talebi ve ıslak imzasıyla geçerli olabilir. Web sitesi üzerinden, telefon yoluyla veya e-posta yolu gibi dolaylı yollardan servis seviyesi anlaşmaları yapılmaz. Aşağıdaki listede belirtilen servis seviyesi anlaşmaları gerektiğinde değişebilir, ancak değişiklikler yapılmadan beş (5) iş günü önce müşteriye bu değişiklikler e-posta yoluyla veya matbu olarak kargo yoluyla bilgilendirme yapılabilir.

Dönemler

Dönemler her ayın bir'inde (1) başlayıp bir sonraki ayın bir'ine (1) kadar devam eder. Tüm servis, hizmet ve ürünlerin tedariği, ödemesi veya icrası bu dönemler baz alınarak yapılır. Faturalandırma dönemlerinin, kota sayım dönemlerinin, hizmet icra dönemlerinin ve ürün teslim dönemlerinin başlangıcı ve bitişi her ayın bir'inde (1) yapılır. Hizmetin dönem başlangıç ve bitiş noktalarının haricindeki ara dönemlerde başlaması üzerine, hizmet bedeli, aylık bedelin günlük karşılığının, hizmetin kullanıldığı gün sayısı ile çarpılarak hesaplanır.

Yenileme Dönemleri

Yenileme dönemleri müşterinin aksi talebi olmadığı sürece her dönemin başlangıcında yapılır. Her yenileme döneminden onbeş (15) gün önce müşteriye e-posta yoluyla yenileme yapılacağı bilgisi gönderilir.

Ödeme Dönemleri

Ödeme dönemleri her dönemin başlangıcını takip eden ilk onbeş (15) gündür. Bu dönem içerisinde yapılmayan ödemeler için aşağıda belirtilen vade farkları talep edilir.

Hesap Dondurma Dönemleri

Hesap dondurma dönemleri, ilgili şartların oluşmasını takip eden ilk onbeş (15) gündür. Bu dönemin sonunda müşterinin şirket ile ilişiği kesilebilir veya çalışmaya devam edilebilir.

Ödemeler

PlusClouds müşterilerinden sadece faturanızda belirtilen ödemeleri yapılmasını talep eder. Fatura üzerinde, fatura ile beraber gönderilen bilgilendirme yazılarında veya ödeme sistemlerinde ödenebilecek en düşük miktar bulunuyorsa, PlusClouds ödenebilecek en düşük miktarı son ödeme tarihine kadar talep eder. Sadece ödenebilecek en düşük miktarın ödenmesi halinde, kalan bakiyeye %5 oranında vade farkı uygulanarak son ödeme takibini takip eden en geç bir ay içinde ödenmesi talep edilir. Son ödeme tarihini geçiren ve son ödeme tarihinden önce yapılabilecek en düşük ödemeyi dahi yapmayan müşterilerden, %10 vade farkı uygulanarak son ödeme tarihini takip eden ilk ay içinde ödeme yapması talep edilir. Son ödeme tarihinde ödemenin tamamını yapmamış veya sadece yapılabilecek en düşük miktarlı ödemeyi yapan müşterilerin eksik kalan bakiyelerini ilgili faturanın son ödeme tarihini takip eden bir ay içinde ödememeleri halinde müşteriler hesap dondurma dönemine alınır. Hesap dondurma döneminde de ilgili faturanın eksik kalan meblasını ödemediği taktirde, kullandığı sistemler, hizmetler ve ürünlerin tedariğine veya icrasına son verilir.

Ödeme Arttırımları

PlusClouds aylık ödeme yapan müşterilerinden kırkbeş (45) gün önceden bildirmek şartıyla ödeme arttırımı talep edebilir. Eğer ilk başta yapılan anlaşmalar altı (6) aylık veya bir (1) yıllık dönemi kapsıyor ise ödeme arttırımları bir sonraki dönem başlangıcından kırkbeş (45) gün önce bildirilerek, bir sonraki dönemde talep edilebilir. Fiyat arttırımları her yılın başında başında Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Ticaret Odası'nın yayınladığı üretici fiyat endeksinden %2 fazla olmak kaydıyla faturaya yansıtılır. Sözleşme yenilemeleri bu fiyatlara bağlı olarak yenilenir.

Ödeme İndirimleri

PlusClouds vaktinden önce yapılan ödemelerde otomatik olarak vade farkının yarısı kadar bir ödeme indirimi yapabilir. Vaktinden önce yapılan ödemeler en az otuz (30) gün önce yapılmak zorunda olup, nakit veya havale yolu ile ödenmek zorundadır.

Sözleşmenin İptali

PlusClouds aşağıdaki maddelerden herhangi birinin vuku bulduğunu fark ederse bu sözleşmeyi iptal edebilir;

• Müşteri hakkında verilen bilgilerin kısmen ya da tamamen eksik veya yanlış olması,
• Kullanılan servis, hizmet veya ürünün söz edilenden daha farklı amaçlar için kullanılması,
• Eğer müşteri şahıs ise, en az onsekiz (18) yaşından büyük olmaması veya bu sözleşmedeki kuralları yerine getirebilecek kapasitede olmaması,
• Ödenmesi için verilen sürenin ve bu sürenin yazılı veya e-posta halinde hatırlatılmasını takiben üç (3) iş gününde, eksik bakiyenin ödenmemesi,
• Bankalar ve devlet nezdinde kişinin ödeme kapasitesinin olmadığının anlaşılması,
• Türk Ceza Kanunlarının getirdiği yükümlülüklere uyulmaması veya yazılı olarak veya e-posta yoluyla verilen ihtarın üzerinden on (10) iş günü geçmesine rağmen Ceza Kanunlarının yükümlülüklerini yerine getirilmemesi,
• Yukarıda uyarı ile yerine getirilen koşulların sağlanmasından sonra aynı uyarıyı ikinci defa alma durumuna düşülmesi.

Müşteri aşağıdaki maddelerden herhangi birinin vuku bulduğunu fark ederse bu sözleşmeyi iptal edebilir;

• PlusClouds bu sözleşmede verdiği herhangi bir taahhüt'ü farkında olmadan dahi olsa vermemesi ve müşterinin yazılı olarak beş (5) iş günü içinde durumu PlusClouds'a bildirmesi halinde dahi PlusClouds tarafından eksikliğin giderilmemesi,
• Sözleşme hükümleri arasında belirtilmemiş koşulların oluşmuş olabilmesi halinde müşterinin durumu yazılı olarak bildirmesi halinde otuz (30) iş günü içinde gerekli cevabın verilmemesi veya talep edilen işlemin yapılmaması.

İzinsiz Müşteri Girişi ve Zarar Verilmesi

Müşteri kontrol panellerine giriş için verilen şifreleri korumak ve düzenli olarak değiştirmek müşterinin sorumluluğundadır. Tekil olarak çalınabilecek, aktarılabilecek veya devredilebilecek şifreler veya müşteri bilgisayarı üzerinden herhangi bir izinsiz girişe sebebiyet verebilecek teknik eksiklikler müşterinin sorumluluğundadır.

Arızalar ve Arıza Giderimleri

PlusClouds, Türk Telekom’a ait hatlarda meydana gelen arızalar halinde, sistemin çalışması için gerekli başvuru ve arıza takip işlemini gerçekleştirecektir. Takibi yapılan işlemden kaynaklı problemlerden PlusClouds sorumlu tutulamaz. PlusClouds müşteri’nin kiralamış olduğu sunucuya ulaşımı mümkün kılacaktır. Sunucu üzerinde bulunan, eklenen, çıkarılan bilgi, belge, veri ile sunucu üzerinde çalışacak yazılımların kurulması, ayarlanması, yazılım ile ilgili tüm işlemler ve oluşabilecek bütün yazılımsal sorunlar, yazılımların lisans maliyetleri müşteri’nin sorumluluğundadır. PlusClouds, müşteri’nin kiralamış olduğu sunucu üzerinde istenecek fiziksel değişiklik veya düzenlemeleri en geç üç (3) iş günü içerisinde tamamlayacaktır. Sunucu üzerinde yapılacak fiziksel işlemler, PlusClouds tarafından gerçekleştirilecektir.

Yukarıda bahsi geçen konular ve maddeler Şef Bilişim Hizmetleri A.Ş. tarafından Müşteri'ye bildirilmeden değiştirilebilir. Müşteri değişen maddeleri, değiştiği haliyle önceden kabul etmiş sayılır.