GİZLİLİK BİLDİRİMİ

ŞEF BİLİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

Şef Bilişim Hizmetleri Anonim Şirketi, PlusClouds olarak, müşterilerimizin gizliliğini korumaya ve kişisel verilerin toplanmasına, kullanılmasına, ifşa edilmesine ve paylaşılmasına ilişkin genel politikamızı sunuyoruz.
Bu Gizlilik Bildiriminin amacı tarafımızca verilen hizmetlere erişim veya kullanım yoluyla sağlanabilecek kişisel bilgilerin toplanması, kullanılması ve ifşa edilmesi ile ilgili uygulamalarını size bildirmektir. İlgili ürün ve hizmetleri kullanarak ya da web sitemizi ziyaret ederek, kişisel bilgilerinizin (aşağıda tanımlandığı gibi) aşağıdaki şartlar ve koşullara uygun olarak toplanmasını, kullanılmasını ve ifşa edilmesini kabul etmiş olursunuz.

Kişisel Bilgi

Kişisel Bilgi, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir.

Hangi Bilgileri Tutuyoruz?

Tarafımızca toplanan bilgiler aşağıdakiler de dahil olmak üzere:

Ad Soyad – Doğum Tarihi Telefon Mail İlgili Hesabın Bireysel veya Kurumsal Kullanımı Kurumsal kullanım mevcutsa vergi dairesi, şirket adresi veya unvanı

Kişisel Verilerinizi Nasıl Kullanıyoruz

Kişisel verilerinizi sizlere dahi iyi ve hızlı hizmet verebilmek için aşağıdaki işlemleri yapabilmek için kullanıyoruz:

  • Hizmetlerimizi iyileştirmek;
  • Hizmetlerimizi kişiselleştirmek ve geliştirmek;
  • Hizmetlerinizi ne şekilde kullandığınızı tespit etmek ve verdiğimiz hizmeti analiz etmek;
  • Yeni hizmetler geliştirmek, özellikler geliştirmek ve işlevler geliştirmek;
  • Hizmetlerle ilgili güncellemeleri ve diğer bilgileri sağlamak; ve
  • Hizmet ve ürünlerimizle ilgili olarak size özel reklam, kampanya, avantajlar ve diğer faydaları sunmak ve elektronik posta veya telefon vasıtasıyla gerekli bilgilendirmede bulunmak.

Kişisel Bilgilerinizi Ne Zaman İfşa Ediyoruz?

Onayınız olmadan, kişisel bilgilerinizi satmaz, lisans vermez ve kiralamayız.

Kişisel bilgilerinizi paylaşabileceğimiz durumlar aşağıdaki gibidir:

  1. Onayınızı aldığımızda,
  2. Uygulanan hukuk kuralları ve düzenleyici kurallar uyarınca, mahkeme emri veya ifadeye çağrılma halinde.
  3. Teklif edilen veya gerçekleşen bir satın alma, satış (bir tasfiye, gerçekleştirme, haciz ya da geri ödeme), kira, birleşme, birleşme ya da herhangi bir başka türden devir, tasfiye, nakil, nakil ya da tatilin bir kısmının ya da herhangi bir kısmının finansmanı durumunda Üçüncü şahıstan aynı ürünleri ve hizmetleri almaya devam edebilmeniz için PlusClouds’un iş veya varlık ya da hisselerinin herhangi biri ya da bir bölümü.

Bilgi ve Onay

Kişisel bilgileri yalnızca istekli olarak sağladığınız takdirde elde ediyoruz. Özellikle kişisel bilgilerinizin toplanma anında kullanımı ve ifşası için onay bekleriz. Bazı durumlarda, onay bilgi alındıktan sonra fakat kullanımdan önce de alınabilmektedir. (örneğin, işbu metinde yer almayan bir için bilgiyi kullanmak istediğimiz takdirde). Doğrudan veya dolaylı olarak aldığımız onayın şekli kişisel bilginin hassasiyetine ve bu durumlarda bireylerin makul beklentilerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmektedir. Hukuki ve sözleşmesel sınırlamalara bağlı kalarak ve uygun bildirime tabi kalarak onayınızı her zaman geri alabilirsiniz. Onayınızı herhangi bir zaman geri almak istediğinizde, lütfen bizimle info@plusclouds.com.tr adresinden iletişim kurunuz. Bu durumda onayınızı geri almanın sizleri bilgilendireceğiz. Bir ürünün veya hizmetin tedariğinin bir koşulu olarak, bilgilerin sağlandığı açıkça belirtilen ve meşru amaçların yerine getirilmesi için gerekli olan bilgilerin ötesinde toplanmasına, kullanılmasına veya açıklanmasına izin vermenizi istemeyiz.

Pazarlama Amacıyla Kullanım ve İfşa

Pazarlamanın kapsam dışı kalmasını istemiyorsanız, aynı zamanda kişisel bilgilerinizin iştiraklerimiz ve/veya iş ortaklarımız de dahil ürünlerin, servislerin ve tekliflerin pazarlanması amacıyla da kullanabilmekteyiz. Onay verdiğiniz takdirde, kişisel bilgilerinizi (ismininiz, mail adresiniz ve e-mail adresi) iştiraklerimiz ve üçüncü kişi ortaklarla sizlere pazarlama amaçlı materyal gönderebilmesi için paylaşabilmekteyiz.

Eğer ki kişisel ilgilerinizi doğrudan pazarlama amacıyla kullanmamızı istemiyorsanız aşağıdaki iletişim bilgilerinden iletişime geçip iletişim bilgilerinizi paylaşmak istemediğinizi iletebilirsiniz.

Çerezler

Misafirlerimiz bilgilerin internet sunucumuzun güncel kullanımı sırasında çerezler vasıtasıyla toplandığının farkında olmalıdır. Bu şekilde toplanan bilgiler kişisel bilgi değildir.

Çerezler, bir web sitesinin tekrarlayan kullanıcıları tanıması, kullanıcının siteye erişimini ve kullanımını kolaylaştırmak ve bir sitenin kullanım davranışını izlemesine ve içerik iyileştirmelerine ve hedefli reklamlara izin verecek toplu verileri derlemesine olanak tanımak için kullanabileceği küçük metin dosyalarıdır. Çerezler bir sisteme gelen ve dosyalara zarar veren programlar değildir. Genel olarak, çerezler, her bir müşteriye, atanan site dışında bir anlamı olmayan, benzersiz bir numara atayarak çalışır. Çerezlerin kullanımı yoluyla toplanan bilgileri istemiyorsanız, çoğu tarayıcıda bir müşterinin çerez özelliğini reddetmesine veya kabul etmesine izin veren basit bir prosedür vardır; Ancak, bu web sitesinde müşterilere belirli özelliklerin (ör, bilgilerin özel olarak iletilmesi) sağlanması için çerezlerin gerekli olabileceğini unutmayın.

Kişisel Bilgilerinizi Nasıl Koruyoruz

Sizden toplanan kişisel bilgilerin kayıplara ve yetkisiz erişime karşı korunmasını sağlamak için ticari olarak makul çabayı gösteriyoruz. Bu koruma, hem elektronik hem de basılı kopya formunda saklanan bilgilerle ilgili olarak geçerlidir. Kişisel bilgilerinize erişim seçilen çalışanlar veya temsilcilerle sınırlıdır. Ayrıca, kişisel bilgileri kayıplara ve yetkisiz erişime karşı korumak için güvenlik duvarları, erişim kontrol prosedürleri ve şifreleme gibi genel olarak kabul görmüş bilgi güvenliği teknikleri kullanıyoruz.

Üçüncü Kişilerle Bağlantılar

Web sitesi diğer üçüncü taraf web sitelerine bağlantılar sunabilir. Bağlantılı web sitelerinin operatörlerinin, web sitelerine bağlandığınızda kişisel bilgilerinizin (çerezlerin kullanımı yoluyla oluşturulan bilgiler dahil) de toplanabileceğini bilmelisiniz. Bu tür üçüncü tarafların kişisel bilgilerinizi nasıl topladığını, kullanıldığını veya ifşa etmesinden sorumlu değiliz, bu yüzden kişisel bilgilerinizi vermeden önce kendi gizlilik politikalarını tanımanız önemlidir.

Kişisel Bilgilerinizin Alınması ve Saklanması

Kişisel bilgilerinizi yukarıda açıklanan nedenlerle ve hukuka uygun olmak için bilgileriniz toplanmaktadır onayınız aramızdaki ilişkinin sona ermesinden sonra da baki kalmaktadır.

Gizlilik Beyanı’ndaki Değişiklikler

Gizlilik Bildirimi’ni her zaman değiştirebilme hakkını gizli tutuyoruz. Gizlilik Bildirimi’nin güncel hali internet sitemizde sürekli olarak güncellenecek olup o andan itibaren geçerlidir.

Bilgilerinizin Değiştirilmesi ve Güncellenmesi

Bilgilerinizin değişikliği halinde bilgilerinizin doğruluğunu sağlayabilmek için yardımcı olabilirsiniz. Bilgilerinizi değiştirmek ve güncellemek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Haklarınız

Bilgilerinizi toplamadan dolayı aşağıda bulunan haklarınız bulunmaktadır: a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, f) Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 7nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, g) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, h) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ı) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

İletişim

Gizlilik Bildirimi hakkında sorularınız olması durumunda yahut Gizlilik Bildirimi’ni ihlal ettiğimizi düşünüyorsanız, +90 850 321 88 99 numaralı telefondan iletişime geçebilir yahut info@plusclouds.com adresine elektronik posta gönderebilirsiniz.