Telefon edemiyoruz

AÇIK 12.11.2018 16:56 251 0
<p>Telefonlar ile arayamamaktayız. Bize gelen telefonlarda sıkıntı yok<br /> Hat &uuml;cretleride &ouml;dendi. Acilen d&uuml;zeltilmesini talep ediyorum</p>
CEVAP GÖNDERİN
Cevap göndermek için Bulut Hesabınızla Giriş Yapın veya başka bir hesapla bağlanın:
Bulut hesabınız yoksa, ücretsiz Hesap Oluşturun ve 1 dakika içinde kullanmaya başlayın.