Wordpress nasıl kurulur?

Not: Aşağıdaki kodlar Ubuntu ve Debian için geçerlidir.

WordPress nedir?

WordPressGPL lisanslı, PHP ve MySQL kullanılarak yazılmış bir kişisel yayın sistemidir. B2/cafelog projesinin resmi devamı kabul edilir. WordPress bir CMS (Content Management System / İçerik Yönetim Sistemi)'dir. Bu niteliği ile sadece makale yazma ve düzenleme veya blog sistemi olarak değil, her türlü içeriğin düzenlenip yayımlanabileceği bir platform olduğu anlamına gelmektedir. Google tarafından çok hızlı indexlenir ve sayfa açılışları hızlıdır. WordPress yeni bir yazılımdır, kökleri ve gelişimi 2001'e kadar uzanır.

Not: WordPress kurulumu için LAMP(Linux, Apache, MySQL ve PHP) servislerinin yapılandırılmış olması gereklidir. LAMP servislerinin yapılandırılması için LAMP kurulumu içeriğinden yararlanabilirsiniz. 

Aşağıdaki adımlarda KIRMIZI ile yazılan kısımlar istenilen şekilde doldurulabilir. Ya da aşağıdaki adımlarda yazılan şekilde devam edilebilir.

WordPress kurulumuna başlanmadan önce sunucunuzun en güncel sürümde olduğundan emin olmalısınız. Sunucu güncellemek için 'update' komutu kullanılır:

sudo apt-get update

1.Adım WordPress'i indirme

Sunucu güncellemeyi tamamladıktan sonra aşağıdaki 'wget' komutu ile WordPress'in sitesinden en güncel sürüm indirilir:

wget http://wordpress.org/latest.tar.gz

Aşağıdaki komut ile indirilen sıkıştırılmış WordPress dosyası çıkarılır:

tar -xzvf latest.tar.gz 

2.Adım WordPress için veritabanı ve kullanıcı oluşturulması 

'root' kullanıcı ile MySQL'e giriş yapılır:

mysql -u root -p

'root' kullanıcı parolası girilip MySQL'e giriş yapıldıktan sonra istenilen isimde yeni bir veritabanı oluşturulur:

CREATE DATABASE wordpress;

Ardından istenilen isimde yeni WordPress kullanıcısı oluşturulur:

CREATE USER wordpressuser@localhost;

WordPress kullanıcısı için veritabanı bağlantı parolası oluşturulur:

SET PASSWORD FOR wordpressuser@localhost= PASSWORD("password");

Oluşturulan WordPress kullanıcısına tam yetki verilir:

GRANT ALL PRIVILEGES ON wordpress.* TO wordpressuser@localhost IDENTIFIED BY 'password';

Veritabanında yapılan değişikliklerin geçerli olması için aşağıdaki komut girilir:

FLUSH PRIVILEGES;

Yukarıdaki değişiklikler yapıldıktan sonra 'exit' komutu ile MySQL'den çıkış yapılır:

exit

3.Adım WordPress konfigürasyonlarının yapılması

Aşağıdaki 'cp' komutu ile 'wp-config-sample.php' dosyası aynı dizin içine 'wp-config' ismiyle kopyalanır:

cp ~/wordpress/wp-config-sample.php ~/wordpress/wp-config.php

Kopyalanan 'wp-config.php' dosyası düzenlenmek için editörde açılır:

sudo nano ~/wordpress/wp-config.php

Açılan dosyada aşağıdaki kısımlar bulunarak doldurulur.Yapılan değişiklikleri kaydedip çıkmak için CTRL+X tuş kombinasyonu kullanılır:

// ** MySQL settings - You can get this info from your web host ** //
/** The name of the database for WordPress */
define('DB_NAME', 'wordpress');

/** MySQL database username */
define('DB_USER', 'wordpressuser');

/** MySQL database password */
define('DB_PASSWORD', 'password');

4.Adım WordPress dosyalarının kök dizine aktarılması

WordPress içindeki dosyalar aşağıdaki komut ile '/var/www' kök dizinine taşınır:

sudo rsync -avP ~/wordpress/ /var/www/

'/var/www' kök dizinine giriş yapılır:

cd /var/www/

Kök dizine Apache kullanıcısını atıyoruz ve atadığımız kullanıcıya dosya erişim izinlerini açıyoruz. Bunun için aşağıdaki komutlar sırasıyla çalıştırılır:

sudo chown www-data:www-data /var/www -R
sudo chmod g+w /var/www -R 

Apache yapılandırma dosyasını editörde açılır:

nano /etc/apache2/sites-available/default

Açılan Apache yapılandırma dosyasına "DirectoryIndex index.php index.html index.htm;" satırını altta görülen ekrandaki gibi eklenir.Yapılan değişiklikleri kaydedip çıkmak için CTRL+X tuş kombinasyonu kullanılır:

Yapılan değişikliklerin Apache servisi üzerinde aktif olabilmesi için yeniden başlatmak gerekir. Aşağıdaki komut ile bu servisi yeniden başlatılır:

sudo service apache2 restart

Ardından Web Browser üzerinden "http://ip_adresiniz/wp-admin/install.php" adresine gidilir.Açılan sayfada karşımıza aşağıdaki gibi WordPress'in kolay kurulum ekranı gelir:

İstenilen dil seçildikten sonra WordPress kullanıcı oluşturma sayfası gelir.Bu sayfa istenilen şekilde doldurulup devam edilerek WordPress kontrol paneline bağlanılır:

 

 

YORUM GÖNDERİN
Yorum göndermek için Bulut Hesabınızla Giriş Yapın veya başka bir hesapla bağlanın:
Bulut hesabınız yoksa, ücretsiz Hesap Oluşturun ve 1 dakika içinde kullanmaya başlayın.
08.05.2018 09:18

08.05.2018 09:18

08.05.2018 09:18

3

08.05.2018 09:19

08.05.2018 09:20

08.05.2018 09:20

3

08.05.2018 09:30

08.05.2018 09:30

08.05.2018 09:31

08.05.2018 09:32

08.05.2018 15:36

08.05.2018 17:57

08.05.2018 18:44

3

08.05.2018 18:44

08.05.2018 18:47

08.05.2018 18:48

3

08.05.2018 18:49

08.05.2018 18:49

08.05.2018 20:27

08.05.2018 20:28

3

08.05.2018 20:32

08.05.2018 20:33

08.05.2018 20:34

3

08.05.2018 22:19

3

08.05.2018 22:19

08.05.2018 22:22

08.05.2018 22:22

08.05.2018 22:24

08.05.2018 22:24

3

08.05.2018 22:24

08.05.2018 22:25

08.05.2018 22:25

08.05.2018 22:29

08.05.2018 22:30

08.05.2018 22:32

08.05.2018 22:32

09.05.2018 10:01