MySQL nasıl kurulur ?

MySQL, altı milyondan fazla sistemde yüklü bulunan çoklu iş parçacıklı (multi-threaded), çok kullanıcılı (multi-user), hızlı ve sağlam (robust) bir veritabanı yönetim sistemidir Linux altında daha hızlı bir performans sergilemektedir. Kaynak kodu açık olan MySQL'in pek çok platform için çalıştırılabilir ikilik kod halindeki indirilebilir sürümleri de mevcuttur. Web sunucularında en çok kullanılan veritabanıdır, aspphp gibi birçok web programlama dili ile kullanılabilir. 

Ubuntu tabanlı sunucular için kurulum

Öncelikle aşağıdaki komutla sunucuyu güncelliyoruz;

Güncellemeler tamamlandıktan sonra 'install' komutu ile MySQL kurulumunu başlatıyoruz;

Yükleme devamında karşımıza aşağıdaki gibi bir pencere gelecektir. Bu pencerede root kullanıcısı için bir parola istenmektedir. Bu alana istenilen bir parola girilir ve ardından onaylamak için parola tekrarı girilerek kurulum devam ettirilir.

Artık MySQL servisi kuruldu. Aşağıdaki komutla aktif etme işlemini gerçekleştiriyoruz;

mysql_install_db

Şimdi MySQL kurulumunu toparlayarak daha güvenli hale getirebiliriz;

/usr/bin/mysql_secure_installation

Yukarıdaki komut ile birlikte ilk olarak geçerli root parolası istenecek, bu parolayı girerek bir sonraki adıma geçiyoruz;

Enter current password for root (enter for none): 
OK, successfully used password, moving on...

Daha sonra, aşağıdaki gibi "Geçerli root parolanızı değiştirmek ister misiniz?" sorusu sorulacak. Bu işlem daha sonra da yapılabileceği için şu anda "N" komutu ile bir sonraki adıma geçebilirsiniz.

You already have a root password set, so you can safely answer 'n'.
Change the root password? [Y/n]

"root" parolası girildikten sonra MySQL güvenlik ayarlarını yapılandırabiliriz. Ayarları kendinize göre yapabilir ya da aşağıda yazdığımız şekilde tamamlayabilirsiniz. Tek yapmanız gereken soruların karşısına, o ayarı istediğinizi belirten "Y" ya da o ayarı istemediğinizi belirten "N" yazmak.

By default, a MySQL installation has an anonymous user, allowing anyone
to log into MySQL without having to have a user account created for
them. This is intended only for testing, and to make the installation
go a bit smoother. You should remove them before moving into a
production environment.

Remove anonymous users? [Y/n] y                      
 ... Success!

Normally, root should only be allowed to connect from 'localhost'. This
ensures that someone cannot guess at the root password from the network.

Disallow root login remotely? [Y/n] y
... Success!

By default, MySQL comes with a database named 'test' that anyone can
access. This is also intended only for testing, and should be removed
before moving into a production environment.

Remove test database and access to it? [Y/n] y
 - Dropping test database...
 ... Success!
 - Removing privileges on test database...
 ... Success!

Reloading the privilege tables will ensure that all changes made so far
will take effect immediately.

Reload privilege tables now? [Y/n] y
 ... Success!

Cleaning up...

Kurulan/kullanılan MySQL versiyonunu öğrenmek için; 

MySQL servisini durdurmak için; 

MySQL servisini başlatmak için; 

MySQL servisini yeniden başlatmak için; 

MySQL servis durumu için; 

MySQL servisine girişi için; 

komutları kullanılabilir.

 Giriş komutu kullanıldıktan sonra root kullanıcısı için belirlediğimiz parola istenecektir. Bu parola girilerek MySQL'e giriş yapılabilir.Giriş sonrası aşağıdaki gibi bir yazı gelecektir;

Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 66
Server version: 5.5.44-0ubuntu0.12.04.1 (Ubuntu)
Copyright (c) 2000, 2015, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql>

Aşağıdaki komut ile MySQL veritabanından çıkış yapabilirsiniz; 

YORUM GÖNDERİN
Yorum göndermek için Bulut Hesabınızla Giriş Yapın veya başka bir hesapla bağlanın:
Bulut hesabınız yoksa, ücretsiz Hesap Oluşturun ve 1 dakika içinde kullanmaya başlayın.
08.05.2018 09:28

08.05.2018 15:35

08.05.2018 17:56

08.05.2018 18:44

3

08.05.2018 18:44

08.05.2018 18:46

08.05.2018 18:48

08.05.2018 18:54

08.05.2018 18:54

08.05.2018 18:57

08.05.2018 20:28

08.05.2018 20:29

3

08.05.2018 20:29

08.05.2018 20:33

08.05.2018 20:34

08.05.2018 20:34

3

08.05.2018 22:16

3

08.05.2018 22:18

08.05.2018 22:19

08.05.2018 22:21

08.05.2018 22:21

08.05.2018 22:22

3

08.05.2018 22:26

08.05.2018 22:26

08.05.2018 22:28

08.05.2018 22:28

08.05.2018 22:34

08.05.2018 22:34

09.05.2018 10:01