LAMP(Linux,Apache,MySQL,PHP) kurulumu

LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP), PHP desteği ile Linux üzerine Apache ve MySQL kurulumudur. Linux, Apache, MySQL ve PHP'nin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır.


Sunucu güncellemek için update komutu kullanılır. Güncelleme işlemi tamamlandıktan sonra LAMP kurulumuna başlayabilirsiniz.

1.Adım Apache kurulumu

Sunucunuz güncellemeyi tamamladıktan sonra Apache kurulumu başlatılır. Yüklemeler için 'install' komutu kullanılır.

Kurulum tamamlandıktan sonra Apache'nin sunucumuza yüklenip yüklenmediğini "http://ip_adresimiz" linkine gittiğimizde aşağıdaki gibi "IT WORKS" yazısı ile karşılaşarak anlayabiliriz.

2.Adım MySQL kurulumu

'install' komutu ile MySQL kurulumunu başlatıyoruz;

Yükleme devamında karşımıza aşağıdaki gibi bir pencere gelecektir. Bu pencerede root kullanıcısı için bir parola istenmektedir. Bu alana istenilen bir parola girilir ve ardından onaylamak için parola tekrarı girilerek kurulum devam ettirilir.

Artık MySQL servisi kuruldu. Aşağıdaki komutla aktif etme işlemini gerçekleştiriyoruz;

mysql_install_db

Şimdi MySQL kurulumunu toparlayarak daha güvenli hale getirebiliriz;

/usr/bin/mysql_secure_installation

Yukarıdaki komut ile birlikte ilk olarak geçerli root parolası istenecek, bu parolayı girerek bir sonraki adıma geçiyoruz;

Enter current password for root (enter for none): 
OK, successfully used password, moving on...

Daha sonra, aşağıdaki gibi "Geçerli root parolanızı değiştirmek ister misiniz?" sorusu sorulacak. Bu işlem daha sonra da yapılabileceği için şu anda "N" komutu ile bir sonraki adıma geçebilirsiniz.

You already have a root password set, so you can safely answer 'n'.
Change the root password? [Y/n]

"root" parolası girildikten sonra MySQL güvenlik ayarlarını yapılandırabiliriz. Ayarları kendinize göre yapabilir ya da aşağıda yazdığımız şekilde tamamlayabilirsiniz. Tek yapmanız gereken soruların karşısına, o ayarı istediğinizi belirten "Y" ya da o ayarı istemediğinizi belirten "N" yazmak.

By default, a MySQL installation has an anonymous user, allowing anyone
to log into MySQL without having to have a user account created for
them. This is intended only for testing, and to make the installation
go a bit smoother. You should remove them before moving into a
production environment.

Remove anonymous users? [Y/n] y                      
 ... Success!

Normally, root should only be allowed to connect from 'localhost'. This
ensures that someone cannot guess at the root password from the network.

Disallow root login remotely? [Y/n] y
... Success!

By default, MySQL comes with a database named 'test' that anyone can
access. This is also intended only for testing, and should be removed
before moving into a production environment.

Remove test database and access to it? [Y/n] y
 - Dropping test database...
 ... Success!
 - Removing privileges on test database...
 ... Success!

Reloading the privilege tables will ensure that all changes made so far
will take effect immediately.

Reload privilege tables now? [Y/n] y
 ... Success!

Cleaning up...

3.Adım PHP kurulumu

Apache üzerinde PHP'nin sağlıklı ve stabil çalışabilmesi için PHP5,PHP5 Apache kütüphanesi ve PHP5 MySQL kütüphanesinin yüklenmesi gerekir. Yüklemeyi başlatmak için aşağıdaki komutu izleyin.

Kurulum tamamlandıktan sonra Apache mod dosyaları arasında bulunan dir.conf dosyası bulunur. Bu dosya adresinize gidildiğinde öncelikli olarak hangi index türünün başlatılacağını belirler. Editör yoluyla dosyaya ulaşıp düzenlemeler yapmanız gerekebilir.

Editörde karşımıza çıkan index türleri arasında bazen "index.php" bulunmamaktadır. Manuel olarak bunu eklememiz gerekmektedir. Kullanacağınız index türüne göre önceliği "DirectoryIndex" den sonra yazarak ilk sıraya getirebilirsiniz.

Nano Editöründe kaydedip çıkmak için Ctrl+X tuş kombinasyonu kullanılır. PHP'nin Apache sunucu üzerinde çalışıp çalışmadığını test etmek için bir info.php dosyası oluşturulur. Bizde test etmek amacıyla "/var/www/" klasöründe info.php adında bir dosya oluşturuyoruz.

Oluşturduğumuz dosya içerisine php info kodlarını aşağıda görüldüğü gibi yazdıktan sonra, Nano Editörü kaydedip çıkma kombinasyonu olan Ctrl+X yapılır.

Aşağıdaki komut ile "hosts" klasörünü editörde açıp "127.0.1.1  template" yazan satırı, "127.0.1.1  Sunucu_adı" şeklinde değiştiriyoruz. Değişiklikleri yaptıktan sonra, CTRL+X tuş kombinasyonu ile kaydedip çıkıyoruz.(Bu kısım her zaman gerekli olmayabilir.Eğer ilgili alan "127.0.1.1  Sunucu_adı" şeklinde ise değişiklik yapmadan bir sonraki adıma geçilebilir.)

"httpd.conf" dosyasında sunucu adı belirtilmemiş olabilir. Aşağıdaki komut ile dosyaya giriş yapıyoruz.

Giriş yaptığımız dosya içerisine aşağıda görüldüğü gibi default sunucu adı olan "localhost" yazıldıktan sonra, Nano Editörü kaydedip çıkma kombinasyonu olan Ctrl+X yapılır.

Yapılan değişikliklerin apache ve php servislerinin üzerinde aktif olabilmesi için yeniden başlatmamız gerekiyor. Aşağıdaki komut ile bu iki servisi yeniden başlatıyoruz.

Ardından kontrol için Web Browser üzerinden "http://ip_adresiniz/info.php" adresine gidilir. Aşağıdaki gibi php info bilgileri görüntüleniyorsa başarılı şekilde tamamlanmıştır.

İlgili Konular;

PhpMyAdmin nasıl kurulur?

 

 

YORUM GÖNDERİN
Yorum göndermek için Bulut Hesabınızla Giriş Yapın veya başka bir hesapla bağlanın:
Bulut hesabınız yoksa, ücretsiz Hesap Oluşturun ve 1 dakika içinde kullanmaya başlayın.
08.05.2018 09:16

08.05.2018 09:16

3

08.05.2018 09:17

08.05.2018 09:17

08.05.2018 09:18

3

08.05.2018 09:18

08.05.2018 09:32

08.05.2018 09:33

08.05.2018 15:36

08.05.2018 17:57

08.05.2018 18:44

08.05.2018 18:45

3

08.05.2018 18:49

08.05.2018 18:49

08.05.2018 20:28

3

08.05.2018 20:28

08.05.2018 20:32

08.05.2018 20:33

3

08.05.2018 20:34

08.05.2018 22:25

08.05.2018 22:25

08.05.2018 22:32

08.05.2018 22:33

09.05.2018 10:02