Bulut Yedekleme NFS ile nasıl bağlantı kurulur?

PlusClouds.com'da Bulut Yedekleme | Blog'da Bulut Yedekleme

Öncelikle kullandığınız işletim sisteminin NFS desteğine sahip olduğundan emin olun.

NFS Destekleyen İşletim Sistemleri

Windows: Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Ultimate, Windows 8 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise, Windows 10 Enterprise
Linux: Hemen hemen tüm Linux sürümlerine NFS desteği yüklenebilir. Bazı sürümlerde NFS desteği, ilk kurulum sırasında yüklenmiş olabilir.

Mac OS X: Birçok Mac OS X sürümünde NFS desteği yüklü olmasına rağmen pasif olarak ayarlanmıştır. Aktifleştirilerek kullanılabilir.

NFS Aktifleştirme

Windows Vista Enterprise & Ultimate için

• "Control Panel\Programs & Features\Turn Windows features on or off"

  (Denetim Masası\Programlar ve Özellikler\Windows özelliklerini aç/kapat) sayfasını görüntüleyin,

• "Services for NFS (NFS Hizmetleri)" altındaki her iki seçeneği de işaretleyin,

• "Subsystem for UNIX-based Applications (UNIX Tabanlı Uygulamalar için Alt Sistem)" seçeneğini işaretleyin,

• "OK (Tamam)" düğmesi ile kaydedip sistemi yeniden başlatın,

• Admininstrator (Yönetici) yetkileriyle bir CMD (Komut İstemi) penceresi açın,

• Komut satırında "nfsadmin client stop" komutu ile NFS servisini durdurun,

• Regedit altında "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\ClientForNFS\CurrentVersion\Default" başlığını bulun ve altına "Yeni > DWORD 32-bit Değeri" olarak "AnonymousGID" ve "AnonymousUID" değişkenlerini "0" değeri ve "Decimal (Ondalık)" olarak ekleyin, kaydedip kapatın,

• Komut satırında "nfsadmin client start" komutunu kullanarak NFS servisini başlatın.

 

Windows 7 Enterprise & Ultimate, Windows 8 & 8.1 Enterprise ve Windows 10 Enterprise için

• "Control Panel\Programs & Features\Turn Windows features on or off",

  "Denetim Masası\Programlar ve Özellikler\Windows özelliklerini aç/kapat",

    sayfasını görüntüleyin,

• "Services for NFS (NFS Hizmetleri)" altındaki her iki seçeneği de işaretleyin,

• "OK (Tamam)" düğmesi ile kaydedip sistemi yeniden başlatın,

• Admininstrator (Yönetici) yetkileriyle bir CMD (Komut İstemi) penceresi açın,

• Komut satırında "nfsadmin client stop" komutu ile NFS servisini durdurun,

• Regedit altında "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\ClientForNFS\CurrentVersion\Default" başlığını bulun ve altına "Yeni > DWORD 32-bit Değeri" olarak "AnonymousGID" ve "AnonymousUID" değişkenlerini "0" değeri ve "Decimal (Ondalık)" olarak ekleyin, kaydedip kapatın,

• Komut satırında "nfsadmin client start" komutunu kullanarak NFS servisini başlatın.

 

Windows Server 2003 R2, 2008, 2008 R2 ve 2012 için

• "Administrative Tools (Yönetimsel Araçlar)\Server Manager (Sunucu Yöneticisi) " sayfasında sol panelde "Roles (Roller)"e sağ tıklayın,

• Açılan menüde "Add Roles (Rol Ekle)" düğmesine tıklayın,

• "Add Roles Wizard (Rol Ekleme Sihirbazı)" açıldığında "Next (İleri)" düğmesine tıklayın,

• "File Services (Dosya Hizmetleri)" rolünü işaretleyin ve Next düğmesine tıklayın,

• "Services for Network File System (Ağ Dosya Sistemi Hizmetleri)" seçeneğini işaretleyin ve Next düğmesine tıklayın,

• Seçimlerinizi gözden geçirip "Install (Yükle)" düğmesine tıklayın,

• İşlem bittiğinde "Close (Kapat)" düğmesi ile yüklemeyi tamamlayın,

• Admininstrator (Yönetici) yetkileriyle bir CMD (Komut İstemi) penceresi açın,

• Komut satırında "nfsadmin client stop" komutu ile NFS servisini durdurun,

• Regedit altında "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\ClientForNFS\CurrentVersion\Default" başlığını bulun ve altına "Yeni > DWORD 32-bit Değeri" olarak "AnonymousGID" ve "AnonymousUID" değişkenlerini "0" değeri ve "Decimal (Ondalık)" olarak ekleyin, kaydedip kapatın,

• Komut satırında "nfsadmin client start" komutunu kullanarak NFS servisini başlatın.

 

Red Hat & CentOS Linux için (NFS Yüklü değil ise)

• Bir terminal penceresi açın,

• "sudo su" komutu ile yönetici yetkisi alın,

• "yum install nfs-utils nfs-utils-lib" komutunu kullanın.

 

Debian & Ubuntu Linux için (NFS Yüklü değil ise)

• Bir terminal penceresi açın,

• "sudo su" komutu ile yönetici yetkisi alın,

• "apt-get install nfs-common portmap" komutunu kullanın.

 

NFS Bağlantısı Oluşturma (Mount)

Windows sistemlere bağlantı

• Admininstrator (Yönetici) yetkileriyle bir CMD (Komut İstemi) penceresi açın,

• Tırnaklar olmadan "mount -o mtype=soft anon baglanti_adresi_ip:/mnt/nfs_backup/disk_adi Z:" komutunu girin,

• "baglanti_adresi_ip" yerine, "PlusClouds Kullanıcı Paneli\Servisler\DriveEngine Yönetim Sayfası" altında "Bağlantı Adresi" başlığının yanında görülen IP adresini kullanın,

• "/mnt/nfs_backup/disk_adi" yerine, yine aynı sayfada Disk Bilgileri başlığının altında yazan disk yolunu kullanın (Ör. /mnt/nfs_backup/xvdb),

• "Z:" yerine, müsait olan başka bir sürücü kısaltması da kullanabilirsiniz (Ör. P:, L:, S: ...)

 

Linux sistemlere bağlantı

• Bir terminal penceresi açın,

• "sudo su" komutu ile yönetici yetkisi alın,

• "mkdir -p /mnt/nfs/drive-engine" komutu ile /mnt/nfs/ altında drive-engine klasörünü oluşturun,

• Tırnaklar olmadan "mount -f baglanti_adresi_ip:/mnt/nfs_backup/disk_adi /mnt/nfs/drive-engine" komutunu girin,

• "baglanti_adresi_ip" yerine, "PlusClouds Kullanıcı Paneli\Servisler\DriveEngine Yönetim Sayfası" altında "Bağlantı Adresi" başlığının yanında görülen IP adresini kullanın,

• "/mnt/nfs_backup/disk_adi" yerine, yine aynı sayfada Disk Bilgileri başlığının altında yazan disk adını kullanın (Ör. /mnt/nfs_backup/xvdb),

• "/mnt/nfs/drive-engine" yerine, dilediğiniz başka bir isimle klasör oluşturup bu klasörün adresini de kullanabilirsiniz.

 

Mac OS X sistemlere Finder ile bağlantı

• Finder menüsünde Go (Git) menüsünü açın,

• Connect to Server (Sunucuya Bağlan) seçeneğine tıklayın,

• Server Address (Sunucu Adresi) boşluğuna tırnaklar olmadan "nfs://baglanti_adresi_ip:/mnt/nfs_backup/disk_adi" yazın,

• "baglanti_adresi_ip" yerine, "PlusClouds Kullanıcı Paneli\Servisler\DriveEngine Yönetim Sayfası" altında "Bağlantı Adresi" başlığının yanında görülen IP adresini kullanın,

• "disk_adi" yerine, yine aynı sayfada Disk Bilgileri başlığının altında parantezler içinde yazan disk adını kullanın (Ör. xvdb),

• "+" düğmesine tıklayarak bağlantıyı favorilerinize ekleyin, ardından Connect (Bağlan) düğmesine tıklayın.

 

Mac OS X sistemlere Terminal ile bağlantı

• Bir terminal penceresi açın,

• "sudo mkdir drive-engine" komutu ile drive-engine klasörünü oluşturun,

• "sudo mount -t nfs -o resvport baglanti_adresi_ip:/mnt/nfs_backup/disk_adi /drive-engine" komutunu girin,

• "baglanti_adresi_ip" yerine, "PlusClouds Kullanıcı Paneli\Servisler\DriveEngine Yönetim Sayfası" altında "Bağlantı Adresi" başlığının yanında görülen IP adresini kullanın,

• "/mnt/nfs_backup/disk_adi" yerine, yine aynı sayfada Disk Bilgileri başlığının altında yazan disk adını kullanın (Ör. /mnt/nfs_backup/xvdb),

• "drive-engine" yerine, dilediğiniz başka bir isimle klasör oluşturup bu klasörün adresini de kullanabilirsiniz.

 

NFS Diski Ayırma (Unmount)

Windows sistemlerde diski ayırma

• Bir CMD (Komut İstemi) penceresi açın,

• Tırnaklar olmadan "umount -f Z:" komutunu girin,

• "Z:" yerine, diski bağlarken belirttiğiniz kısaltmayı kullanın.

 

Linux sistemlerde diski ayırma

• Bir terminal penceresi açın,

• Tırnaklar olmadan "umount -f -l /mnt/nfs/drive-engine" komutunu kullanın,

• "/mnt/nfs/drive-engine" yerine, diski bağlarken belirttiğiniz adresi kullanın.

 

PlusClouds.com'da Bulut Yedekleme | Blog'da Bulut Yedekleme

YORUM GÖNDERİN
Yorum göndermek için Bulut Hesabınızla Giriş Yapın veya başka bir hesapla bağlanın:
Bulut hesabınız yoksa, ücretsiz Hesap Oluşturun ve 1 dakika içinde kullanmaya başlayın.
08.05.2018 09:08

08.05.2018 09:08

3

08.05.2018 09:08

08.05.2018 09:08

<hr /> <hr /> <p>​​​​​​​</p>

08.05.2018 09:09

<hr /> <hr /> <p>​​​​​​​</p>

08.05.2018 09:09

08.05.2018 09:09

08.05.2018 09:09

08.05.2018 09:10

<hr /> <hr /> <p>​​​​​​​</p>

08.05.2018 09:10

3

08.05.2018 09:10

08.05.2018 09:12

08.05.2018 09:13

<hr /> <hr /> <p>​​​​​​​</p>

08.05.2018 15:27

08.05.2018 17:47

08.05.2018 18:31

08.05.2018 18:31

3

08.05.2018 18:32

08.05.2018 18:33

08.05.2018 18:36

08.05.2018 18:36

08.05.2018 18:36

08.05.2018 18:37

3

08.05.2018 18:38

08.05.2018 18:39

08.05.2018 19:53

08.05.2018 19:53

3

08.05.2018 19:55

08.05.2018 19:56

08.05.2018 19:56

3

08.05.2018 20:00

08.05.2018 20:01

08.05.2018 20:02

08.05.2018 21:54

3

08.05.2018 21:54

08.05.2018 21:56

08.05.2018 21:56

08.05.2018 21:59

3

08.05.2018 22:00

08.05.2018 22:03

08.05.2018 22:03