PlusClouds API Kullanımı

PlusClouds API dökümantasyonu, mevcut yöntemlerin detaylı açıklaması ( yöntem çağrıları için örnekler dahil ) ile birlikte API kullanımı için temel bilgileri sunmaktadır.

 1. Giriş
  1.1 Tanımlamalar
  1.2 Tarih Formatı
  1.3 Sayı Formatı
  1.4 Para Formatı 
 2. Doğrulama ve Güvenlik Mekanizması
 3. Servis Erişimi
 4. Method Erişim Tipleri 
 5. API fonksiyonları
  5.1 Doğrulama
  5.2 Oturumu süresini güncelleme
  5.3 Oturumu sonlandırma
  5.4 Kullanıcı İşlemleri
  5.4.1 Sisteme giriş yapma
  5.4.2 Kullanıcı oturum bilgilerini alma (?
  5.4.3 Kullanıcı oturumunu sonlandırma (?
  5.4.4 Yeni Kullanıcı Yaratma
  5.4.5 Kullanıcı Bilgilerini Güncelleme
  5.4.6 Kullanıcı Şifresini Değiştirme
  5.4.7 Kullanıcı Aktivasyonu
  5.4.8 Kullanıcı Şifresinin Yenilenmesi
  5.5 Ürün İşlemleri
  5.5.1 Ürün Listeleme
  5.5.1.1 Etiket'lere Göre Ürün Listeleme
  5.5.1.2 Benzer Ürünleri Listeleme
  5.5.1.3 Bir Kullanıcının Satın Almış Olduğu Ürünleri Listeleme
  5.5.2 Ürün Satın Alma
  5.5.3 Ürün Deneme
  5.6 Sunucu İşlemleri ( VM )
  5.6.1 Sunucu Listeleme
  5.6.2 Sunucuyu Silme
  5.6.3 Sunucuyu Başlatma
  5.6.4 Sunucuyu Kapatma
  5.6.5 Sunucuyu Yeniden Başlatma
  5.6.6 Sunucu Şifresi Değiştirme
  5.6.7 Sunucu Adını Değiştirme
  5.6.8 Sunucu HostName Değiştirme
  5.6.9 Sunucuya Yeni Ip Adresi Ekleme
  5.6.10 Sunucu Disk'ini Kopyalama
  5.6.11 Sunucu Konsol Uygulaması
  5.7 Trafik İşlemleri
  5.7.1 Nat İşlemleri
  5.7.1.1 Nat Sunucu Listesi
  5.7.1.2 Yeni Port İsteği
  5.7.1.3 Sunucu Nat Kuralı Listesi
  5.7.1.4 Sunucuya Nat Kuralı Tanımlama
  5.7.1.5 Sunucuya Ait Nat Kuralını Silme
  5.7.2 Proxy İşlemleri
  5.7.2.1 Proxy Sunucu Listesi
  5.7.2.2 Sunucuya Proxy Proxy Kuralı Tanımlama
  5.7.2.3 Sunucuya Ait Proxy Kuralını Silme
  5.8 Job İşlemleri
  5.8.1 Aktif Job Kontrolü 

1. Giriş

PlusClouds API api.v1.plusclouds.com adresi üzerinden hizmet veren web servisleri yardımı ile kurumsal firmaların veya bireysel kullanıcıların PlusClouds üzerinde yapabildikleri hemen hemen tüm işlemleri yapmaya yarayan yöntemleri içeren bir uygulamadır.

1.1 Tanımlamalar
İsimAçıklama
ClientAPI'ye istekte bulunabilecek kullanıcı
UserPlusClouds sistemine kayıtlı kullanıcı
1.2 Tarih Formatı 

PlusClouds tarih formatı yerel ayarlara göre değişmektedir. Varsayılan yerel ayarı TR'dir

DesenÖrnek
DD.MM.YYYY HH:MM:SS31.01.2014 15:25:42
1.3 Sayı Formatı

Örnek : 17.990

1.4 Para Formatı

Para birimi varsayılan olarak double formatı olup tipi Türk Lirası (TL)'dır. 
Not : Türk lirası olmayan herhangi bir ürün fiyatı sistem tarafından Türk Lirasına çevrilmektedir.

Para BirimiÖrnek
Türk Lirası (TL)174.93 TL
Dolar$146.80

2. Doğrulama ve Güvenlik Mekanizması

API güvenliği iki ayrı katmandan oluşur. Birinci katman, API'nin çalışma mantığına özgü bir doğrulama methodu kullanır. Bu doğrulama methodunda API kullanıcısı olmak gerekmektedir. İkinci katman ise PlusClouds sistemine kayıtlı kullanıcının, kendi kullanıcı adı ve şifresiyle giriş yapabildiği bir katmandır. Bu katmanda kendisi için hazırlanmış yöntemleri kullanabilir.İkinci katmanın kullanılabilmesi için birinci katmana ihtiyaç bulunmaktadır.

3. Servis Erişimi

PlusClouds API, kendisine gelen her isteğin, bir uygulamadan geldiğini kabul eder. Uygulamayı, uygulama anahtarı üzerinden tanıyan API, uygulamalara 3 farklı erişim sunar.

 • Anonim Erişim
  Bu erişim türü, kullanıcı verilerinden bağımsız ortak kullanılan verileri sunan servislerdir. Bu servisler için herhangi bir doğrulama gereksinimi yoktur.
 • Kullanıcı Erişimi
  Bu erişim türü, isteklerin bir uygulamadan geldiğini kabul eder. Bu servisler doğrulama gerektirmektedir ve bu servis'e yapılan her istek için doğrulama anahtarı ve oturum değişkeni gerekmektedir.
 • Dahili Erişim
  Bu erişim türü, PlusClouds API'nin kendi içinde yaptığı ve kullanıcı bazlı doğrulama gerektirmeyen isteklerdir.

4. Method Erişim Tipleri

PlusClouds API şu an sadece JSON veri tipini desteklemektedir. Ancak daha sonra farklı formatlarda ( XML vs. ) veri tiplerinin desteklenmesi düşünülmektedir.

5. API Fonksiyonları

5.1 Doğrulama

Bu method ile PlusClouds API'sinin kullanılabilmesi için gerekli olan doğrulama anahtarının ( Access Token ) oluşturulması sağlanır.

Parametreler
clientId (zorunlu)stringPlusClouds tarafından API kullanıcısı için verilmiş unique ID bilgisi
clientSecret (zorunlu)stringPlusClouds tarafından API kullanıcısı için verilmiş unique anahtar
POST https://api.v1.plusclouds.com/auth/authenticate
curl -X POST --include "https://api.v1.plusclouds.com/auth/authenticate" \
 -c "/home/plusclouds-cookie.txt" \
 -d "clientId={client-id}" \
 -d "clientSecret={client-secret}"
İstek ve Sonuç
5.2 Oturum süresini güncelleme

Bu method ile PlusClouds API kullanımı için oluşturulmuş oturum anahtarının ( Access Token ) bilgilerine ulaşılır ve erişim süresi güncellenir.

GET https://api.v1.plusclouds.com/auth/access-token
curl -X GET --include "https://api.v1.plusclouds.com/auth/access-token" \
 -b "/home/plusclouds-cookie.txt"
İstek Sonucu
5.3 Oturumu sonlandırma

Bu method ile PlusClouds API kullanımı için oluşturulmuş oturumun sonlanması sağlanır.

GET https://api.v1.plusclouds.com/auth/destroy
curl -X GET --include "https://api.v1.plusclouds.com/auth/destroy" \
 -b "/home/plusclouds-cookie.txt"

5.4 Kullanıcı İşlemleri

5.4.1 Sisteme Giriş Yapma (?)

Bu method ile PlusClouds'a kayıtlı bir kullanıcı API yolu ile sisteme giriş yapabilir.

Parametreler
accessToken (zorunlu)stringPlusClouds API tarafından client (?) için oluşturulmuş oturum anahtarı
email (zorunlu)stringPlusClouds'a kayıt olurken girilmiş e-posta adresi
password (zorunlu)stringPlusClouds'a kayıt olurken girilmiş şifre
POST https://api.v1.plusclouds.com/users/authenticate
curl -X POST --include "https://api.v1.plusclouds.com/users/authenticate" \
 -b "/home/plusclouds-cookie.txt" \
 -d "accessToken={access-token}" \
 -d "email={email}" \
 -d "password={password}"
İstek Sonucu
5.4.2 Kullanıcı Oturum Bilgilerini Alma (?)

Bu method ile oturum açmış kullanıcıların, oturum bilgileri elde edilir.

GET https://api.v1.plusclouds.com/users/get-session
	 ?accessToken={access-token}&sid={sid}
curl -X GET --include "https://api.v1.plusclouds.com/users/get-session" \
 -b "/home/plusclouds-cookie.txt" \
 -d "accessToken={access-token}" \
 -d "sid={sid}"
İstek Sonucu
5.4.3 Kullanıcı Oturumunu Sonlandırma (?)

Bu method ile kullanıcı için oluşturulmuş oturumun sonlanması sağlanır.

GET https://api.v1.plusclouds.com/users/destroy-session
	 ?accessToken={access-token}
curl -X GET --include "https://api.v1.plusclouds.com/users/destroy-session" \
 -b "/home/plusclouds-cookie.txt" \
 -d "accessToken={access-token}"
5.4.4 Yeni Kullanıcı Yaratma

Bu method ile PlusClouds sisteminde yeni bir kullanıcı yaratılır.

Parametreler
accessToken (zorunlu)stringPlusClouds API tarafından client (?) için oluşturulmuş oturum anahtarı
accountType (zorunlu)stringHesap tipi ( PERSONEL, BUSINESS )
name (zorunlu)stringKullanıcı ismi
surname (zorunlu)stringKullanıcı soyadı
email (zorunlu)stringKullanıcı e-posta adresi
password (zorunlu)stringKullanıcı şifresi
confirmPassword (zorunlu)stringKullanıcı şifre tekrarı
POST https://api.v1.plusclouds.com/users/create
curl -X POST --include "https://api.v1.plusclouds.com/users/create" \
 -b "/home/plusclouds-cookie.txt" \
 -d "accessToken={access-token}" \
 -d "accountType={accountType}" \
 -d "name={name}" \
 -d "surname={surname}" \
 -d "email={email}" \
 -d "password={password}" \
 -d "confirmPassword={confirmPassword}"
İstek Sonucu
5.4.5 Kullanıcı Bilgilerini Güncelleme

Bu method ile, PlusClouds sistemine kayıtlı bir kullanıcının, kullanıcı bilgileri güncellenir.

Parametreler
accessToken (zorunlu)stringPlusClouds API tarafından client (?) için oluşturulmuş oturum anahtarı
sid (zorunlu)stringOturum açmış kullanıcının oturum anahtarı
name (zorunlu)stringKullanıcı ismi
surname (zorunlu)stringKullanıcı soyadı
birthdate (zorunlu)stringKullanıcı doğum tarihi ( YYYY-MM-DD )
gender (zorunlu)enumKullanıcı cinsiyeti ( MALE, FEMALE )
address (zorunlu)stringKullanıcı adres bilgisi birinci satır
address2stringKullanıcı adres bilgisi ikinci satır
city (zorunlu)stringKullanıcı şehir bilgisi
country (zorunlu)integer

Kullanıcı ülke bilgisi ( 1 gönderiniz )

zipCodestringKullanıcı posta kodu
phone (zorunlu)stringKullanıcı telefon numarası
cellPhonestringKullanıcı cep telefonu numarası
twitterstringKullanıcı Twitter adresi
facebookstringKullanıcı Facebook adresi
linkedinstringKullanıcı Linkedin adresi
POST https://api.v1.plusclouds.com/users/update
curl -X POST --include "https://api.v1.plusclouds.com/users/update" \
 -b "/home/plusclouds-cookie.txt" \
 -d "accessToken={access-token}" \
 -d "sid={sid}" \
 -d "name={name}" \
 -d "surname={surname}" \
 -d "birthdate={birthdate}" \
 -d "gender={gender}" \
 -d "address={address}" \
 -d "address2={address2}" \
 -d "city={city}" \
 -d "country={country}" \
 -d "zipCode={zipCode}" \
 -d "phone={phone}" \
 -d "cellPhone={cellPhone}" \
 -d "twitter={twitter}" \
 -d "facebook={facebook}" \
 -d "linkedin={linkedin}"
İstek Sonucu
5.4.6 Kullanıcı Şifresini Değiştirme

Bu method ile PlusClouds sistemine kayıtlı bir kullanıcının şifresi değiştirilir.

Parametreler
accessToken (zorunlu)stringPlusClouds API tarafından client (?) için oluşturulmuş oturum anahtarı
sid (zorunlu)stringOturum açmış kullanıcının oturum anahtarı
oldPassword (zorunlu)stringKullanıcının geçerli şifresi
password (zorunlu)stringKullanıcının yeni şifresi
confirmPassword (zorunlu)stringKullanıcının yeni şifre tekrarı
POST https://api.v1.plusclouds.com/users/change-password
curl -X POST --include "https://api.v1.plusclouds.com/users/change-password" \
 -b "/home/plusclouds-cookie.txt" \
 -d "accessToken={access-token}" \
 -d "sid={sid}" \
 -d "oldPassword={oldPassword}" \
 -d "password={password}" \
 -d "confirmPassword={confirmPassword}"
İstek Sonucu
5.4.7 Kullanıcı Aktivasyonu

Bu method ile PlusClouds sistemine kayıt olmuş bir kullanıcının aktivasyon işlemi tamamlanır.

Parametreler
accessToken (zorunlu)stringPlusClouds API tarafından client (?) için oluşturulmuş oturum anahtarı
email (zorunlu)stringKullanıcı e-posta adresi
code (zorunlu)stringKullanıcı aktivasyon kodu ( E-posta ile gönderilir )
POST https://api.v1.plusclouds.com/users/activate
curl -X POST --include "https://api.v1.plusclouds.com/users/activate" \
 -b "/home/plusclouds-cookie.txt" \
 -d "accessToken={access-token}" \
 -d "email={email}" \
 -d "code={code}"
İstek Sonucu
5.4.8 Kullanıcı Şifresinin Yenilenmesi

Bu method ile PlusClouds sistemine kayıtlı bir kullanıcının şifresi yenilenir.

POST https://api.v1.plusclouds.com/users/forgot-password
1 - Adım

Bu işlem sonucunda, kullanıcının e-posta adresine şifreyi yenilemek için gerekli olan şifre yenileme kodu gönderilir.

Parametreler
accessToken (zorunlu)stringPlusClouds API tarafından client (?) için oluşturulmuş oturum anahtarı
email (zorunlu)stringKullanıcı e-posta adresi
curl -X POST --include "https://api.v1.plusclouds.com/users/forgot-password" \
 -b "/home/plusclouds-cookie.txt" \
 -d "accessToken={access-token}" \
 -d "email={email}"
2- Adım

Bu işlem sonucunda ise şifrenin yenilenmesi sağlanır. Sistem tarafından bir şifre belirlenir ve kullanıcı e-posta ile bilgilendirilir.

Parametreler
accessToken (zorunlu)stringPlusClouds API tarafından client (?) için oluşturulmuş oturum anahtarı
email (zorunlu)stringKullanıcı e-posta adresi
code (zorunlu)stringŞifre yenileme kodu ( E-posta ile gönderilir )
curl -X POST --include "https://api.v1.plusclouds.com/users/forgot-password" \
 -b "/home/plusclouds-cookie.txt" \
 -d "accessToken={access-token}" \
 -d "email={email}" \
 -d "code={code}" 
İstek Sonucu

5.5 Ürün İşlemleri

5.5.1 Ürün Listeleme

Bu method ile sistemde kayıtlı olan ürünlerin listesi alınır

Parametreler
accessToken (zorunlu)stringPlusClouds API tarafından client (?) için oluşturulmuş oturum anahtarı
idintegerÜrün id numarası
idsstringBirden fazla ürün id numarası Örn : 1,2,3...
namestringÜrün adı
slugstringÜrüne verilmiş url etiketi
paymentTypeenumÜrün durumu ( HOURLY, MONTHLY, YEARLY, ONCE )
productTypeenumÜrün tipi ( IAAS, SAAS, PAAS )
resourceTypeenumKaynak tipi ( CPU, RAM, HDD, BW )
memoryintegerBellek miktarı ( 512, 1024, 2045 vs... )
vendorIdintegerSağlayıcı id numarası
datacenterIdintegerVeri merkezi id numarası
countryIdintegerÜlke id numarası ( Varsayılan : 1 )
distributionenumİşletim sistemi tipi ( WINDOWS, LINUX )
pageintegerSayfa numarası
limitintegerKaç kayıt listeleneceği ( Varsayılan limit 15 )
GET https://api.v1.plusclouds.com/products/
	 ?accessToken={access-token}...
curl -X GET --include "https://api.v1.plusclouds.com/products/" \
 -b "/home/plusclouds-cookie.txt" \
 -d "accessToken={access-token}" \
 -d "id={id}" \
 -d "ids={ids}" \
 -d "name={name}" \
 -d "slug={slug}" \
 -d "paymentType={paymentType}" \
 -d "productType={productType}" \
 -d "resourceType={resourceType}" \
 -d "memory={memory}" \
 -d "vendorId={vendorId}" \
 -d "datacenterId={datacenterId}" \
 -d "distribution={distribution}" \
 -d "page={page}" \
 -d "limit={limit}"
İstek Sonucu
5.5.1.1 Etiket'lere Göre Ürün Listeleme

Bu method ile sistemde kayıtlı olan ürünler verilmiş etiketlere göre listelenir.

Parametreler
accessToken (zorunlu)stringPlusClouds API tarafından client (?) için oluşturulmuş oturum anahtarı
category (zorunlu)integer | stringÜrün etiketi
countryIdintegerÜlke id numarası ( Varsayılan : 1 )
datacenterIdintegerVeri merkezi id numarası
pageintegerSayfa numarası
limitintegerKaç kayıt listeleneceği ( Varsayılan limit 15 )
GET https://api.v1.plusclouds.com/products/get-products-by-tag/
	 ?accessToken={access-token}...
curl -X GET --include "https://api.v1.plusclouds.com/products/get-products-by-tag/" \
 -b "/home/plusclouds-cookie.txt" \
 -d "accessToken={access-token}" \
 -d "category={category}" \
 -d "countryId={countryId}" \
 -d "datacenterId={datacenterId}" \
 -d "page={page}" \
 -d "limit={limit}"
İstek Sonucu
5.5.1.2 Benzer Ürünleri Listeleme

Bu method ile seçili bir ürüne benzeyen diğer ürünler listelenir.

Parametreler
accessToken (zorunlu)stringPlusClouds API tarafından client (?) için oluşturulmuş oturum anahtarı
id (zorunlu)integerÜrün id numarası
countryIdintegerÜlke id numarası ( Varsayılan : 1 )
limitintegerKaç kayıt listeleneceği ( Varsayılan limit 15 )
GET https://api.v1.plusclouds.com/products/get-similar-products/
	 ?accessToken={access-token}...
curl -X GET --include "https://api.v1.plusclouds.com/products/get-similar-products/" \
 -b "/home/plusclouds-cookie.txt" \
 -d "accessToken={access-token}" \
 -d "id={id}" \
 -d "countryId={countryId}" \
 -d "limit={limit}"
İstek Sonucu
5.5.1.3 Bir Kullanıcının Satın Almış Olduğu Ürünleri Listeleme

Bu method ile oturum açmış bir kullanıcının satın almış olduğu ürünler listeler.

Parametreler
accessToken (zorunlu)stringPlusClouds API tarafından client (?) için oluşturulmuş oturum anahtarı
sid (zorunlu)stringOturum açmış kullanıcının oturum anahtarı
productTypeenumÜrün durumu ( IAAS, SAAS, PAAS )
pageintegerSayfa numarası
limitintegerKaç kayıt listeleneceği ( Varsayılan limit 15 )
GET https://api.v1.plusclouds.com/products/get-purchased-products/
	 ?accessToken={access-token}...
curl -X GET --include "https://api.v1.plusclouds.com/products/get-purchased-products/" \
 -b "/home/plusclouds-cookie.txt" \
 -d "accessToken={access-token}" \
 -d "sid={sid}" \
 -d "productType={productType}" \
 -d "page={page}" \
 -d "limit={limit}"
İstek Sonucu

 

5.5.2 Ürün Satın Alma

Bu method ile oturum açmış bir kullanıcının ürün satın alması sağlanır.

Parametreler
accessToken (zorunlu)stringPlusClouds API tarafından client (?) için oluşturulmuş oturum anahtarı
sid (zorunlu)stringOturum açmış kullanıcının oturum anahtarı
products (zorunlu)integerSatın alınmak istenen ürün id numarası
forServiceintegerService Id ( Hangi servis için alınacağı )
paymentMethod (zorunlu)enumÖdeme yöntemi ( WIRE, MOBILE, PAYPAL, PAYU, PLDIRECT )
cardIdintegerKredi kart'ı id numarası ( Kredi Kartı bilgilerinin sistemde kayıtlı olması gereklidir. )
ccNamestringKredi kart'ı üzerinde ki isim
ccSurnanestringKredi kart'ı üzerinde ki soyadı
ccTypeenumKredi kart'ı türü ( Visa, Mastercard )
ccNumberstringKredi kart'ı numarası
ccMonthstringKredi kart'ı üzerinde ki son kullanma tarihi ( AY ) - Format : mm
ccYearstringKredi kart'ı üzerinde ki son kullanma tarihi ( YIL ) - Format : yyyy
ccSavebooleanKredi kart'ı numarasının kaydedilip kaydetilmeyeceğini belirtir. ( Kart numarası kaydedilmek isteniyorsa parametre = 1 )
brmDatajsonÜrün kurulumu için gerekli olabilecek bilgiler
GET https://api.v1.plusclouds.com/products/buy/
	 ?accessToken={access-token}...
curl -X GET --include "https://api.v1.plusclouds.com/products/buy/" \
 -b "/home/plusclouds-cookie.txt" \
 -d "accessToken={access-token}" \
 -d "sid={sid}" \
 -d "products={products}" \
 -d "forService={forService}" \
 -d "paymentMethod={paymentMethod}" \
 -d "cardId={cardId}" \
 -d "ccName={ccName}" \
 -d "ccSurnane={ccSurnane}" \
 -d "ccType={ccType}" \
 -d "ccNumber={ccNumber}" \
 -d "ccMonth={ccMonth}" \
 -d "ccYear={ccYear}" \
 -d "ccSave={ccSave}" \
 -d "brmData={brmData}"
İstek Sonucu

 

5.5.3 Ürün Deneme

Bu method ile oturum açmış bir kullanıcının bir ürünü satın almadan denemesi sağlanır.

Parametreler
accessToken (zorunlu)stringPlusClouds API tarafından client (?) için oluşturulmuş oturum anahtarı
sid (zorunlu)stringOturum açmış kullanıcının oturum anahtarı
products (zorunlu)integerSatın alınmak istenen ürün id numarası
forServiceintegerService Id ( Hangi servis için alınacağı )
brmDatajsonÜrün kurulumu için gerekli olabilecek bilgiler
GET https://api.v1.plusclouds.com/products/free/
	 ?accessToken={access-token}...
curl -X GET --include "https://api.v1.plusclouds.com/products/free/" \
 -b "/home/plusclouds-cookie.txt" \
 -d "accessToken={access-token}" \
 -d "sid={sid}" \
 -d "products={products}" \
 -d "forService={forService}" \
 -d "brmData={brmData}"
İstek Sonucu

5.6 Sunucu İşlemleri (VM)

5.6.1 Sunucu Listeleme

Bu method ile oturum açmış bir kullanıcının sahip olduğu sunucular listelenir.

Parametreler
accessToken (zorunlu)stringPlusClouds API tarafından client (?) için oluşturulmuş oturum anahtarı
sid (zorunlu)stringOturum açmış kullanıcının oturum anahtarı
idintegerSunucu Id numarası
groupIdintegerSunucunun sahip olduğu grup id numarası
namestringSunucu adı
statusenumSunucu durumu ( RUNNING, PREPARING, HALTED, ERROR )
qstringArama yapılacak terim ( Sunucu adında arama yapar )
orderBystringListeleme türü ( id, name, status, create_time ) - ( ASC, DESC )
pageintegerSayfa numarası
limitintegerKaç kayıt listeleneceği ( Varsayılan limit 15 )
GET https://api.v1.plusclouds.com/vm/
	 ?accessToken={access-token}...
curl -X GET --include "https://api.v1.plusclouds.com/vm/" \
 -b "/home/plusclouds-cookie.txt" \
 -d "accessToken={access-token}" \
 -d "sid={sid}" \
 -d "id={id}" \
 -d "groupId={groupId}" \
 -d "name={name}" \
 -d "status={status}" \
 -d "q={q}" \
 -d "orderBy={orderBy}" \
 -d "page={page}" \
 -d "limit={limit}"
İstek Sonucu

5.6.2 Sunucuyu Silme

Bu method ile oturum açmış kullanıcıya ait sunucu silinir.

Parametreler
accessToken (zorunlu)stringPlusClouds API tarafından client (?) için oluşturulmuş oturum anahtarı
sid (zorunlu)stringOturum açmış kullanıcının oturum anahtarı
serviceId (zorunlu)integerServis Id numarası
forceStopbooleanKapatmaya zorlama ( Varsayılan 0 )
GET https://api.v1.plusclouds.com/vm/delete/
	 ?accessToken={access-token}...
curl -X GET --include "https://api.v1.plusclouds.com/vm/delete/" \
 -b "/home/plusclouds-cookie.txt" \
 -d "accessToken={access-token}" \
 -d "sid={sid}" \
 -d "serviceId={serviceId}" \
 -d "forceStop={forceStop}"
İstek Sonucu
5.6.3 Sunucuyu Başlatma

Bu method ile oturum açmış kullanıcıya ait ilgili sunucu başlatılır.

Parametreler
accessToken (zorunlu)stringPlusClouds API tarafından client (?) için oluşturulmuş oturum anahtarı
sid (zorunlu)stringOturum açmış kullanıcının oturum anahtarı
serviceId (zorunlu)integerServis Id numarası
GET https://api.v1.plusclouds.com/vm/start/
	 ?accessToken={access-token}...
curl -X GET --include "https://api.v1.plusclouds.com/vm/start/" \
 -b "/home/plusclouds-cookie.txt" \
 -d "accessToken={access-token}" \
 -d "sid={sid}" \
 -d "serviceId={serviceId}"
İstek Sonucu
5.6.4 Sunucuyu Kapatma

Bu method ile oturum açmış kullanıcıya ait ilgili sunucu kapatılır.

Parametreler
accessToken (zorunlu)stringPlusClouds API tarafından client (?) için oluşturulmuş oturum anahtarı
sid (zorunlu)stringOturum açmış kullanıcının oturum anahtarı
serviceId (zorunlu)integerServis Id numarası
forceStopbooleanKapatmaya zorlama ( Varsayılan 0 )
GET https://api.v1.plusclouds.com/vm/stop/
	 ?accessToken={access-token}...
curl -X GET --include "https://api.v1.plusclouds.com/vm/stop/" \
 -b "/home/plusclouds-cookie.txt" \
 -d "accessToken={access-token}" \
 -d "sid={sid}" \
 -d "serviceId={serviceId}" \
 -d "forceStop={forceStop}"
İstek Sonucu
5.6.5 Sunucuyu Yeniden Başlatma

Bu method ile oturum açmış kullanıcıya ait ilgili sunucu yeniden başlatılır.

Parametreler
accessToken (zorunlu)stringPlusClouds API tarafından client (?) için oluşturulmuş oturum anahtarı
sid (zorunlu)stringOturum açmış kullanıcının oturum anahtarı
serviceId (zorunlu)integerServis Id numarası
forceRebootbooleanYeniden başlatmaya zorlama ( Varsayılan 0 )
GET https://api.v1.plusclouds.com/vm/reboot/
	 ?accessToken={access-token}...
curl -X GET --include "https://api.v1.plusclouds.com/vm/reboot/" \
 -b "/home/plusclouds-cookie.txt" \
 -d "accessToken={access-token}" \
 -d "sid={sid}" \
 -d "serviceId={serviceId}" \
 -d "forceReboot={forceReboot}"
İstek Sonucu
5.6.6 Sunucu Şifresi Değiştirme

Bu method ile oturum açmış kullanıcıya ait ilgili sunucunun şifresi değiştirilir.

Parametreler
accessToken (zorunlu)stringPlusClouds API tarafından client (?) için oluşturulmuş oturum anahtarı
sid (zorunlu)stringOturum açmış kullanıcının oturum anahtarı
serviceId (zorunlu)integerServis Id numarası
oldPassword (zorunlu)stringGeçerli sunucu şifresi
password (zorunlu)stringYeni sunucu şifresi
confirmPassword (zorunlu)stringYeni sunucu şifresi tekrarı
GET https://api.v1.plusclouds.com/vm/change-password/
	 ?accessToken={access-token}...
curl -X GET --include "https://api.v1.plusclouds.com/vm/change-password/" \
 -b "/home/plusclouds-cookie.txt" \
 -d "accessToken={access-token}" \
 -d "sid={sid}" \
 -d "serviceId={serviceId}" \
 -d "oldPassword={oldPassword}" \
 -d "password={password}" \
 -d "confirmPassword={confirmPassword}"
İstek Sonucu
5.6.7 Sunucu Adını Değiştirme

Bu method ile oturum açmış kullanıcıya ait ilgili sunucunun adı değiştirilir.

Parametreler
accessToken (zorunlu)stringPlusClouds API tarafından client (?) için oluşturulmuş oturum anahtarı
sid (zorunlu)stringOturum açmış kullanıcının oturum anahtarı
serviceId (zorunlu)integerServis Id numarası
newName (zorunlu)stringYeni sunucu adı
GET https://api.v1.plusclouds.com/vm/change-server-name/
	 ?accessToken={access-token}...
curl -X GET --include "https://api.v1.plusclouds.com/vm/change-server-name/" \
 -b "/home/plusclouds-cookie.txt" \
 -d "accessToken={access-token}" \
 -d "sid={sid}" \
 -d "serviceId={serviceId}" \
 -d "newName={newName}"
İstek Sonucu
5.6.8 Sunucu HostName Değiştirme

Bu method henüz aktif değil.

5.6.9 Sunucuya Yeni Ip Adresi Ekleme

Bu method ile oturum açmış kullanıcıya ait ilgili sunucuya yeni bir ip adresi eklenir.

Parametreler
accessToken (zorunlu)stringPlusClouds API tarafından client (?) için oluşturulmuş oturum anahtarı
sid (zorunlu)stringOturum açmış kullanıcının oturum anahtarı
serviceId (zorunlu)integerServis Id numarası
forServiceintegerService Id ( Hangi servis için alınacağı )
brmDatajsonSunucu kurulurken gönderilebilecek parametreler
GET https://api.v1.plusclouds.com/vm/add-ip/
	 ?accessToken={access-token}...
curl -X GET --include "https://api.v1.plusclouds.com/vm/add-ip/" \
 -b "/home/plusclouds-cookie.txt" \
 -d "accessToken={access-token}" \
 -d "sid={sid}" \
 -d "serviceId={serviceId}" \
 -d "forService={forService}" \
 -d "brmData={brmData}"
İstek Sonucu
5.6.10 Sunucu Disk'ini Kopyalama

Bu method henüz aktif değil.

5.6.11 Sunucu Konsol Uygulaması

Sunucuya bağlanmak için gerekli olan VNC bilgilerini döndürür.

Parametreler
accessToken (zorunlu)stringPlusClouds API tarafından client (?) için oluşturulmuş oturum anahtarı
sid (zorunlu)stringOturum açmış kullanıcının oturum anahtarı
serviceId (zorunlu)integerServis Id numarası
GET https://api.v1.plusclouds.com/vm/get-console/
	 ?accessToken={access-token}...
curl -X GET --include "https://api.v1.plusclouds.com/vm/get-console/" \
 -b "/home/plusclouds-cookie.txt" \
 -d "accessToken={access-token}" \
 -d "sid={sid}" \
 -d "serviceId={serviceId}"
İstek Sonucu
5.7 Trafik İşlemleri
5.7.1 Nat İşlemleri
5.7.1.1 Nat Sunucu Listesi

Bu method ile Nat sunucularının listesi alınır.

Parametreler
accessToken (zorunlu)stringPlusClouds API tarafından client (?) için oluşturulmuş oturum anahtarı
sid (zorunlu)stringOturum açmış kullanıcının oturum anahtarı
vmIdintegerSunucu Id numarası
curl -X GET --include "https://api.v1.plusclouds.com/ip/get-nat-servers/" \
 -b "/home/plusclouds-cookie.txt" \
 -d "accessToken={access-token}" \
 -d "sid={sid}" \
 -d "vmId={vmId}"
İstek Sonucu
5.7.1.2 Yeni Port İsteği

Bu method ile Sunucuya eklenecek random bir port seçilir.

Parametreler
accessToken (zorunlu)stringPlusClouds API tarafından client (?) için oluşturulmuş oturum anahtarı
sid (zorunlu)stringOturum açmış kullanıcının oturum anahtarı
curl -X GET --include "https://api.v1.plusclouds.com/traffic/get-next-nat-port/" \
 -b "/home/plusclouds-cookie.txt" \
 -d "accessToken={access-token}" \
 -d "sid={sid}"
İstek Sonucu
5.7.1.3 Sunucu Nat Kuralı Listesi

Bu method ile bir sunucuya tanımlanmış Nat kurallarının listesi alınır.

Parametreler
accessToken (zorunlu)stringPlusClouds API tarafından client (?) için oluşturulmuş oturum anahtarı
sid (zorunlu)stringOturum açmış kullanıcının oturum anahtarı
idintegerNat kuralı Id numarası
vmIdintegerSunucu Id numarası
pageintegerSayfa numarası
limitintegerKaç kayıt listeleneceği ( Varsayılan limit 15 )
curl -X GET --include "https://api.v1.plusclouds.com/traffic/get-nat/" \
 -b "/home/plusclouds-cookie.txt" \
 -d "accessToken={access-token}" \
 -d "sid={sid}" \
 -d "id={id}" \
 -d "vmId={vmId}" \
 -d "page={page}" \
 -d "limit={limit}"
İstek Sonucu
5.7.1.4 Sunucu Nat Kuralı Tanımlama

Bu method ile varolan bir sunucuya Nat kuralı tanımlaması yapılır.

Parametreler
accessToken (zorunlu)stringPlusClouds API tarafından client (?) için oluşturulmuş oturum anahtarı
sid (zorunlu)stringOturum açmış kullanıcının oturum anahtarı
vmId (zorunlu)integerSunucu Id numarası
sourceIp (zorunlu)stringKaynak ip adresi (?)
sourcePort (zorunlu)integerKaynak port numarası (?)
destinationIp (zorunlu)stringHedef ip adresi (eth1 ip adresi)
destinationPort (zorunlu)integerHedef port numarası
curl -X GET --include "https://api.v1.plusclouds.com/traffic/add-nat/" \
 -b "/home/plusclouds-cookie.txt" \
 -d "accessToken={access-token}" \
 -d "sid={sid}" \
 -d "vmId={vmId}" \
 -d "sourceIp={sourceIp}" \
 -d "sourcePort={sourcePort}" \
 -d "destinationIp={destinationIp}" \
 -d "destinationPort={destinationPort}"
İstek Sonucu
5.7.1.5 Sunucuya Ait Nat Kuralını Silme

Bu method ile bir sunucuya tanımlanmış Nat kuralı silinir.

Parametreler
accessToken (zorunlu)stringPlusClouds API tarafından client (?) için oluşturulmuş oturum anahtarı
sid (zorunlu)stringOturum açmış kullanıcının oturum anahtarı
id (zorunlu)integerNat kuralı Id numarası
curl -X GET --include "https://api.v1.plusclouds.com/traffic/delete-nat/" \
 -b "/home/plusclouds-cookie.txt" \
 -d "accessToken={access-token}" \
 -d "sid={sid}" \
 -d "id={id}"
İstek Sonucu
5.8 Job İşlemleri
5.8.1 Aktif Job Kontrolü

Kuyrukta işleme alınmış bir job'ın sonuç kontrolünü sağlar.

Parametreler
accessToken (zorunlu)stringPlusClouds API tarafından client (?) için oluşturulmuş oturum anahtarı
sid (zorunlu)stringOturum açmış kullanıcının oturum anahtarı
jobId (zorunlu)stringJob Id numarası
curl -X GET --include "https://api.v1.plusclouds.com/vm/check-job/" \
 -b "/home/plusclouds-cookie.txt" \
 -d "accessToken={access-token}" \
 -d "sid={sid}" \
 -d "jobId={jobId}"
İstek Sonucu
YORUM GÖNDERİN
Yorum göndermek için Bulut Hesabınızla Giriş Yapın veya başka bir hesapla bağlanın:
Bulut hesabınız yoksa, ücretsiz Hesap Oluşturun ve 1 dakika içinde kullanmaya başlayın.
08.05.2018 09:03

08.05.2018 09:03

3

08.05.2018 09:04

08.05.2018 09:04

08.05.2018 09:05

3

08.05.2018 09:05

08.05.2018 09:06

08.05.2018 09:06

08.05.2018 09:07

08.05.2018 09:17

08.05.2018 15:12

08.05.2018 17:37

08.05.2018 18:21

08.05.2018 18:21

3

08.05.2018 18:23

08.05.2018 18:25

08.05.2018 18:25

08.05.2018 18:25

3

08.05.2018 18:28

08.05.2018 18:28

08.05.2018 18:31

08.05.2018 18:32

08.05.2018 19:48

08.05.2018 19:49

3

08.05.2018 19:51

08.05.2018 19:51

08.05.2018 19:52

08.05.2018 19:53

08.05.2018 19:53

3

08.05.2018 19:54

08.05.2018 19:55

08.05.2018 21:48

3

08.05.2018 21:48

08.05.2018 21:52

08.05.2018 21:53

08.05.2018 21:54

3

08.05.2018 21:55

08.05.2018 21:57

08.05.2018 21:58

09.05.2018 09:52